Bewoning van recreatieverblijven

Steeds vaker komt het voor dat mensen wonen in een recreatieverblijf, bijvoorbeeld een stacaravan, toercaravan, chalet of recreatiewoning. Ze komen dus niet om hun vakantie of weekend door te brengen op de camping of het park, maar ze gaan er wonen. Dat is verboden.

Wanneer weet ik of mijn woning een recreatieverblijf is?

Dat staat in het bestemmingsplan. Alle bestemmingsplannen kunt u vinden op deze website  en op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt ook contact opnemen met de gemeente:

Wat mag wel op een camping of recreatiepark?

U mag op een camping of recreatiepark door het jaar heen recreëren, vakantie houden, plezier maken, uitrusten, genieten van de natuur. Maar u mag er geen seconde wonen! Recreëren of vakantie houden betekent dat u vanaf uw vaste woonadres (regelmatig) voor korte of langere perioden gebruik maakt van een caravan of huisje. Veel campings of recreatieparken hebben eigen regels over hoe lang u daar mag zijn. Recreatieparken kunnen besluiten om verblijf in de wintermaanden te verbieden. Die regels staan los van de gemeentelijke regels en voorschriften.

Wat mag niet?

U mag niet wonen in een recreatieverblijf. Doet u dat wel, dan spreken we van ‘onrechtmatige bewoning’ of ‘permanente bewoning’. Dat is zo als een recreatieverblijf uw hoofdverblijf is, de plaats waar u woont en verblijft, waar u uw post ontvangt enzovoort. Kortom, de plaats die uw “thuis” is. Dit verbod staat in de bestemmingsplannen en de wet. Daarin staat ‘het verbod om een bouwwerk te gebruiken in strijd met het bestemmingsplan, tenzij u daarvoor een omgevingsvergunning hebt’. Die vergunning verleent de gemeente niet, omdat de gemeente het wonen op recreatieterreinen wil tegengaan.

Ik woon in het recreatieverblijf, maar sta elders ingeschreven? Mag dat?

Als u woont in het recreatieverblijf overtreedt u de regels. U overtreedt de regels van het bestemmingsplan én van de Wet Basisregistratie Personen. U woont op een plek die bedoeld is om te recreëren. U moet zich inschrijven op het adres waar u feitelijk woont. Als u op uw inschrijfadres, bijvoorbeeld bij een familielid, geen zelfstandige woonruimte heeft is dat een aanwijzing dat u in het recreatieverblijf woont.

Maar in de winter zit ik in Spanje! Of: we reizen 9 maanden rond!

Ook dan is er sprake van permanente bewoning van uw recreatieverblijf in Nederland. Tenzij u verhuist naar het buitenland. Maar meestal blijven mensen formeel wonen (ingeschreven staan) op het adres van het recreatieverblijf in Nederland en heeft men geen officiële zelfstandige woonruimte. Een postadres of schijnadres bij familie of vrienden is onvoldoende; u moet een woonruimte ‘feitelijk’ en ‘direct’ voor u zelf ter beschikking hebben.

Mag ik 365 dagen per jaar recreëren?

Dat mag, maar dat betekent niet dat u er ook 365 dagen per jaar mag wonen. Er is bijvoorbeeld geen winterperiode waarin het park is gesloten. U moet ergens anders uw zelfstandig hoofdverblijf hebben. Daar moet u feitelijk wonen én ingeschreven staan.

Mag ik gedeeltelijk elders en gedeeltelijk in het recreatieverblijf wonen?

Nee, u woont dan nog steeds in het recreatieverblijf. Dat is een overtreding.

Hoe zit het met de inschrijving bij de gemeente?

Wij moeten u inschrijven op de plek waar u feitelijk woont. Dit staat los van de vraag of op die plek ook gewoond mag worden. Een inschrijving is geen toestemming om op een recreatiepark te wonen. Het zal juist aanleiding zijn om contact met u op te nemen, met als doel om het wonen op een recreatiepark te stoppen.

De gemeente heeft lange tijd niet gehandhaafd. Kan de gemeente nu toch handhaven?

De gemeente verliest haar recht om te handhaven niet.

Is het mogelijk om tijdelijk te wonen in een recreatieverblijf?

Ja, maximaal 1 jaar en u moet voldoen aan de voorwaarden. U kunt een tijdelijke ontheffing krijgen als u:

A. Inwoner bent van de gemeente en/of economisch gebonden (werkt) bent in de gemeente; en

B. Er sprake is van een bijzondere omstandigheid. Een bijzondere omstandigheid is:

  • echtscheidingskwesties; en/of
  • calamiteit; en/of
  • overbruggingshuisvesting; en

C. Het recreatieverblijf voldoet aan de eisen van veiligheid.

Mag ik mijn recreatieverblijf verhuren?

Verhuren mag alleen voor recreatief gebruik.

Welke maatregelen neemt de gemeente?

Wij handhaven. U krijgt eerst zelf nog de tijd om de overtreding te stoppen. Deze termijn is zes maanden. Als de overtreding daarna niet stopt, dan moet u een bedrag van € 20.000,00 betalen (dit heet de dwangsom). En u moet dan uiteraard ook stoppen met de bewoning.

Hoe voeren we deze maatregelen uit?

Wij hebben toezichthouders. Zij mogen alle terreinen betreden. Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van ‘privéterrein’ achter slagbomen. De toezichthouders mogen ook gegevens opvragen bij bijvoorbeeld de energie- en watermaatschappij en de belastingdienst of recreatieondernemer en omwonenden. Ook mogen zij het nachtregister van het recreatiepark inzien. Deze bevoegdheden liggen vast in de wet (hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht).

Kan de recreatieondernemer iets tegen bewoning doen?

Ja. U heeft misschien een overeenkomst met de recreatieondernemer en/of eigenaar van het recreatieverblijf. De afspraak is bijvoorbeeld dat u er niet mag wonen. De recreatieondernemer en/of eigenaar van het recreatieverblijf kan dan maatregelen nemen. Dit is privaatrecht. Het gaat namelijk om een afspraak tussen u en de recreatieondernemer en/of de eigenaar van het recreatieverblijf. De gemeente staat daar buiten. De gemeente neemt actie op basis van het bestuursrecht.