Rekenkamercommissie

Gilze en Rijen kent een eigen rekenkamercommissie. Deze onafhankelijke commissie controleert wat er terecht komt van plannen van de gemeente.

Wat doet de rekenkamercommissie?

Bij elk onderwerp dat de commissie onderzoekt, staan de volgende thema’s en vragen centraal.

  • Heeft de gemeente bereikt wat ze wilde bereiken (doeltreffendheid)?
  • Heeft de gemeente gedaan wat ze moest doen en tegen zo laag mogelijke kosten (doelmatigheid)?

Waar nodig schakelt de commissie voor het onderzoek externen in. De commissie rapporteert over de resultaten aan de gemeenteraad. Voor de gemeenteraad zijn de rapporten van de commissie een hulpmiddel om het college te controleren. Dit is een van de taken van de gemeenteraad. Daarnaast gebruikt het gemeentebestuur de onderzoeksresultaten om inwoners te laten zien wat er met gemeenschapsgeld gebeurt.

Afgeronde onderzoeken

Sinds 2006 heeft de commissie onderzoek gedaan naar diverse onderwerpen.

Samenstelling rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie in de gemeente Gilze en Rijen bestaat uit:

B.F. (Ben) Beljaars, Groen Gilze en Rijen

C.W.Q.M. (Corné) Machielsen, Kern'75

J.M.G.M. (Johan) Manders, Gemeentebelang

P.C. (Peter) von Meijenfeldt, PvdA (voorzitter)

H.J.M. (Hans) van Nistelrooij, VVD

G.W.M.(Frits) van Vugt, D66

J.C.M. (Jac) Wouters, CDA