Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Ambtelijke fusie (ABG)

De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen hebben besloten hun ambtelijke organisaties te fuseren, en zo te komen tot een nieuwe organisatie per 1 januari 2016. De gemeenten zelf blijven bestuurlijk zelfstandig. Uitgangspunt is dat de ambtelijke organisatie groter wordt, zodat de gemeenten afzonderlijk aandacht kunnen blijven houden voor de dorpskernen in de drie gemeenten.

Bezoek voor meer informatie www.abg.nl

Vanaf 1 januari 2016 één ambtelijke organisatie voor drie gemeenten

Wat houdt een ambtelijke fusie in?

De ambtenaren van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen werken vanaf 1 januari 2016 samen in één organisatie. De drie gemeenten blijven zelfstandig. Ze beschikken ieder over hun eigen gemeenteraad en een eigen college van burgemeesters en wethouders.

De ambtenaren in de nieuwe organisatie leveren alle producten en diensten voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Ieder gemeentebestuur zorgt ervoor dat de producten en diensten zijn afgestemd op de lokale behoefte van inwoners, bedrijven en belangenverenigingen.

Blijven de drie gemeenten ieder een eigen specifiek karakter behouden?

Ja, daar waken de drie gemeentebesturen over. Zij bepalen net als nu wat er gebeurt in het belang van de inwoners van hun gemeente. De nieuwe organisatie voert uit wat de gemeentebesturen besluiten.

De nieuwe organisatie kan dus een bepaalde dienst voor de ene gemeente wel leveren en voor de andere niet. Ook kan de uitvoering van de dienst verschillen tussen de gemeenten.

Wat levert de ambtelijke fusie op voor mijn gemeente?

De drie gemeenten zetten in op een efficiënt werkende organisatie waarbij de kwaliteit van dienstverlening verbetert, de organisatie minder kwetsbaar is en er op termijn een kostenbesparing gerealiseerd wordt.

Met deze ambtelijke fusie versterken wij het goede van een kleinere gemeente en combineren dat met de grotere professionaliteit van een middelgrote gemeente.

Tussenrapportage bevindingen ABG-evaluatie

Onderzoeksbureau Berenschot evalueert de ABG-samenwerking. Het bestuur van de ABG-organisatie heeft de tussenrapportage gedeeld met de gemeentebesturen van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. In de tussenrapportage staan de bevindingen (feiten, opinies, trends en ontwikkelingen) die Berenschot vanaf oktober 2018 heeft verzameld. De presentatie van het evaluatierapport is begin april. Het evaluatierapport bestaat uit de bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

Welke vragen moet het evaluatierapport beantwoorden?

Het evaluatierapport van de ABG-samenwerking levert de ambtelijke fusie-organisatie ABG en de besturen (colleges en gemeenteraden) de volgende resultaten op:

  1. Een zorgvuldig en onafhankelijk beeld van het huidige functioneren van de fusie-organisatie.
  2. Concrete adviezen en aanbevelingen om het functioneren van de fusie-organisatie te verbeteren. 

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie www.abg.nl.