Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Hulp bij schulden

Als u uw rekeningen niet meer kunt betalen, kunnen de problemen zich snel opstapelen. U krijgt aanmaningen, er staat misschien een deurwaarder op de stoep, u piekert over geld... Voor inwoners uit Gilze en Rijen is er een instantie waar u terecht kunt voor hulp.

Meldpunt schuldhulpverlening

Voor professionele (gratis) hulp op het gebied van financiën en schulden, maakt de gemeente Gilze en Rijen gebruik van het meldpunt schuldhulpverlening van het Instituut voor Maatschappelijk Werk (uit Tilburg).

Heeft u schulden of dreigende schulden? Kunt u niet rondkomen? Maakt u zich zorgen over geld en komt u er zelf niet uit? Kom dan naar het inloopspreekuur van het meldpunt schuldhulpverlening:

  • Wanneer: Elke donderdag van 13.00 tot 15.00 uur
  • Waar: Antoinette Nijhoffstraat 15 in Rijen
  • Telefoonnummer: 0161-23 15 31
  • E-mail: meldpuntshvrijen@imwtilburg.nl

Ga voor meer informatie naar de website van het IMW.

Budgetcafé

U kunt elke vrijdag (met uitzondering van de schoolvakanties) van 09.00 tot 12.00 uur terecht in het Budgetcafé in het Palet, Rembrandtlaan 54 in Rijen.

Het Budgetcafé is een gratis inloopspreekuur voor inwoners van onze gemeente die moeilijk rond kunnen komen met hun inkomen. Aan de hand van uw vraag of probleem, krijgt u tips en adviezen waarmee u zelf aan de slag kunt. Een team van professionals en vrijwilligers staat voor u klaar. Een afspraak maken is dus niet nodig. Desgewenst komt er een vervolgafspraak.

Later dit jaar organiseert het Budgetcafé ook workshops op het gebied van thuisadministratie en budgetteren. Het Budgetcafé is een initiatief van de gemeente Gilze en Rijen samen met het Instituut voor Maatschappelijk Werk/schuldhulpverlening en Woonstichting Leystromen.

Voor meer info over het Budgetcafé kunt u terecht bij het klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0161.