Snelfietsroute

We fietsen met z'n allen steeds vaker en over langere afstanden. En dat is goed nieuws. Meer fietsen levert een positieve bijdrage aan jouw gezondheid, het klimaat en aan bereikbare steden en dorpen. Daarom leggen we een snelfietsroute aan van Breda naar Tilburg. In 58 minuten kun je straks van hartje Breda in het centrum van Tilburg staan! Zonder file en zonder parkeerstress. De route gaat over deels bestaande fietsroutes door Dorst en Rijen, die we slim met elkaar verbinden tot een doorlopend traject. Op deze snelfietsroute kun je lekker doorfietsen omdat het vlak asfalt heeft en weinig obstakels. Je krijgt als fietser zoveel mogelijk voorrang en hebt weinig hinder van ander verkeer. Lekker door Rijen dus!

Wat is een snelfietsroute en waarom leggen we deze aan?

Een snelfietsroute is een directe, comfortabele fietsverbinding met weinig obstakels, die ervoor zorgt dat u vlot op uw bestemming aankomt. We fietsen met z'n allen steeds vaker en over langere afstanden. En dat is goed nieuws. Meer fietsen levert een positieve bijdrage aan uw gezondheid, het klimaat en aan bereikbare steden en dorpen. Daarom leggen we een snelfietsroute aan van Breda naar Tilburg. In 58 minuten kunt u straks van hartje Breda in het centrum van Tilburg staan (daarom heet de snelfietsroute F58). Zonder file en zonder parkeerstress. De route gaat over deels bestaande fietsroutes door Dorst en Rijen die we met elkaar verbinden tot een doorlopend traject. Op deze snelfietsroute kunt u doorfietsen omdat het vlak asfalt heeft en weinig obstakels. U krijgt als fietser zoveel mogelijk voorrang en hebt weinig hinder van ander verkeer. Het gaat er niet om dat u hard fietst op een snelfietsroute, maar dat u gemakkelijk door kunt fietsen. Of u nu op een gewone stadsfiets, e-bike of bakfiets rijdt.

Hoe ziet de snelfietsroute er in onze gemeente uit?

De aanleg van de snelfietsroute valt in onze gemeente in drie delen uiteen.

Deel 1: Gemeentegrens met gemeente Oosterhout tot aan Vincent van Goghstraat (spoorwegovergang)

Deel 2: Spoorzone Rijen (het deel vanaf de spoorwegovergang Vincent van Goghstraat tot aan het Anne Frankplein)

Deel 3: Anne Frankplein tot aan de gemeentegrens met Tilburg

De gemeenteraad heeft in 2018 vast gesteld hoe de snelfietsroute in onze gemeente gaat lopen. Zie de tekening onder Downloads. Dit noemen we het voorkeurstracé.

We hebben onderzocht of we een deel van bovenstaande snelfietsroute kunnen aanpassen. Waarom hebben we dat gedaan?

Tijdens de informatiebijeenkomst over de snelfietsroute in juli 2019 werd door diverse belangstellenden aangegeven dat aan de noordzijde van het spoor (gemeentegrens Oosterhout tot aan Vincent van Goghstraat) ruimte zou zijn, die niet benut wordt. Wanneer de snelfietsroute hierlangs zou lopen, ontstaan voordelen ten opzichte van de zuidelijke route:

  • Fietsers kunnen via de tunnel van de N631 (Oosterhoutseweg) onder het spoor door, waardoor ze niet meer via de gelijkvloerse spoorwegovergang bij de Vincent van Goghstraat hoeven over te steken. Dit is veiliger en fietsers hebben minder/geen wachttijd om hun route te vervolgen.
  • Aan de zuidzijde (Kleine Vospad) moeten we groen verwijderen om aan de eisen van een snelfietsroute te kunnen voldoen. Aan de noordzijde is slechts sprake van wat wildgroei. Er hoeft dan minder waardevol groen te wijken voor het fietspad.

Deze nieuwe route aan de noordzijde hebben we onderzocht met de projectorganisaties van de N631, de Snelfietsroute en de Spoorzone. Hieruit blijkt dat het mogelijk is om het tracé tussen de N631 (Oosterhoutseweg) en de Vincent van Goghstraat (deel 1 van de snelfietsroute) te wijzigen van Zuid naar Noord. Hierdoor zou bijna de gehele snelfietsroute binnen onze gemeente aan de noordzijde van het spoor komen te liggen en kan de snelfietsroute gebruik maken van de spooronderdoorgang die de provincie wil aanleggen bij de N631 (Oosterhoutseweg).

Wat gebeurt er in de komende periode?

Voor deel drie van de snelfietsroute F58 (Anne Frankplein tot aan de gemeentegrens Tilburg) hebben we het werk aanbesteed. De aanbesteding hebben we samen met de gemeente Tilburg gedaan om omdat dat efficiënter en goedkoper is. De aangevraagde subsidie van € 908.170,- bij de Provincie Noord-Brabant voor dit deel hebben we toegewezen gekregen. De aannemer (Ballast Nedam) begint met de werkzaamheden in het voorjaar van 2021. Het werk in Rijen start in het vroege voorjaar bij het Stationsplein. Daarna gaat het werk verder in Tilburg. Vervolgens zal In de zomer van 2021 de rest van het werk in Rijen uitgevoerd worden.

Relatie snelfietsroute met N631 en Spoorzone

De snelfietsroute  is ook terug te vinden in onder andere:

  1. Het voorontwerp van het bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen”:
    Het college van B&W heeft onlangs besloten om dit voorontwerp ter inzage te leggen vanaf 2 september tot en met 13 oktober. Het voorontwerp ligt ter inzage in het gemeentehuis en ook digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast organiseert de provincie Noord-Brabant bijeenkomsten op 22 en 29 september om de plannen voor de spooronderdoorgang bij de Oosterhoutseweg toe te lichten. Meer informatie kunt u hier vinden.
  2. Het voorontwerp bestemmingsplan Spoorzone:
    De aanleg van de snelfietsroute (deel twee spoorzone) maakt ook onderdeel uit van de plannen voor de stationsomgeving in Rijen. In deze plannen krijgt het station nieuwe perrons, maakt de overweg bij de Julianastraat plaats voor een onderdoorgang en komen er geluidschermen langs het spoor. Voor deze plannen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het voorontwerp bestemmingsplan komt dit najaar ter inzage.

Waar vind ik meer informatie over de snelfietsroute?

Op onze website leest u alles over de aanleg van de snelfietsroute in onze gemeente. Op https://sjees.nl/snelfietsroutes leest u meer over snelfietsroutes in de provincie Noord-Brabant, daarop is ook meer te lezen over de plannen voor de snelfietsroute Breda-Tilburg. Op onze website leest u alles over de aanleg van de snelfietsroute in onze gemeente. Op https://sjees.nl/snelfietsroutes leest u meer over snelfietsroutes in de provincie Noord-Brabant, daarop is ook meer te lezen over de plannen voor de snelfietsroute Breda-Tilburg.

Aanmelden nieuwsbrief Spoorzone (inclusief informatie over snelfietsroute)

We brengen geen aparte nieuwsbrief uit over de Snelfietsroute. Wel brengen we een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit over de Spoorzone in Rijen. Hierin besteden we ook aandacht aan de voorbereidingen en aanleg van de Snelfietsroute. De nieuwbrief plaatsen we in Weekblad Gilze & Rijen.

Wilt u de nieuwsbrief over de Spoorzone inclusief informatie over de snelfietsroute ook via de mail ontvangen? Stuur dan een mail naar: secretariaatprojecten@abg.nl.

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Heeft u vragen over de aanleg van de snelfietsroute in uw buurt? Neem dan contact op met uitvoerend projectleider Rob Scheffer via robscheffer@abg.nl of 088 – 38 21 449.