Snelfietsroute

We fietsen met z'n allen steeds vaker en over langere afstanden. En dat is goed nieuws. Meer fietsen levert een positieve bijdrage aan uw gezondheid, het klimaat en aan bereikbare steden en dorpen. Daarom leggen we een snelfietsroute aan van Breda naar Tilburg. In 58 minuten kunt u straks van hartje Breda in het centrum van Tilburg staan! Zonder file en zonder parkeerstress. De route gaat over deels bestaande fietsroutes door Dorst en Rijen, die we slim met elkaar verbinden tot een doorlopend traject. Op deze snelfietsroute kunt u lekker doorfietsen omdat het vlak asfalt heeft en weinig obstakels. U krijgt als fietser zoveel mogelijk voorrang en hebt weinig hinder van ander verkeer. Lekker door Rijen dus!

Wat is een snelfietsroute en waarom leggen we deze aan?

Een snelfietsroute is herkenbaar aan rood asfalt en is vier meter breed. Fietsers op de route krijgen zoveel mogelijk voorrang. Voor de route leggen we extra brede fietspaden aan of maken we van straten fietsstraten.

Meer fietsen levert een positieve bijdrage aan uw gezondheid, het klimaat en aan bereikbare steden en dorpen. Het gaat er niet om dat u hard fietst op een snelfietsroute, maar dat u gemakkelijk door kunt fietsen. Of u nu op een gewone stadsfiets, e-bike of bakfiets rijdt.

Hoe ziet de snelfietsroute er in onze gemeente uit?

De komende jaren leggen we de vier meter brede en rood geasfalteerde fietsverbinding aan. In het westen van onze gemeente komt de snelfietsroute langs de N282 onze gemeente binnen.

Vanaf de N282 volgt de snelfietsroute de Broodbaan richting het spoor in Rijen.

Bij de Vijf Eikenweg (N631) vervangt een onderdoorgang over enkele jaren de spoorwegovergang. De snelfietsroute gaat via de onderdoorgang onder het spoor door.

De snelfietsroute volgt na de onderdoorgang de noordzijde van het spoor door Rijen richting Tilburg.

Via een fietsbrug over de Maczektunnel verlaat de snelfietsroute Rijen en gaat de route verder richting Tilburg.

Wat gebeurt er in de komende periode?

De snelfietsroute (F58) tussen Tilburg en het station Rijen is klaar. Wanneer we de rest van de snelfietsroute aanleggen, hangt af van een aantal dingen: de ontwikkeling van het stationsgebied en de werkzaamheden voor de onderdoorgang van de N631 bij het spoor. De provincie legt de F58 over de Broodbaan en langs de N282 richting Dorst aan. Wanneer dat is hangt samen met de uitwerking van de plannen voor de F58 door Dorst.

Meer informatie vindt u op de overzichtskaarten op onze website.

Relatie snelfietsroute met N631 en Spoorzone

De snelfietsroute is ook terug te vinden in onder andere:

  1. Het voorontwerp van het bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen”:
    Dit voorontwerp lag in het najaar van 2020 ter inzage. Het is de bedoeling dat de snelfietsroute via deze onderdoorgang onder het spoor doorgaat. Meer informatie treft u aan op de website van de provincie.
  2. Het voorontwerp bestemmingsplan Stationsomgeving Rijen:
    De aanleg van de snelfietsroute (deel twee spoorzone) maakt ook onderdeel uit van de plannen voor de stationsomgeving in Rijen. Het voorontwerp bestemmingsplan lag tot en met 25 januari 2021 ter inzage. Kijk voor meer informatie op www.gilzerijen.nl/spoor.

Waar vind ik meer informatie over de snelfietsroute?

Op www.sjees.nl/snelfietsroutes leest u meer over snelfietsroutes in de provincie Noord-Brabant, daarop is ook meer te lezen over de plannen voor de snelfietsroute Breda-Tilburg.

Aanmelden nieuwsbrief Spoorzone (inclusief informatie over snelfietsroute)

We brengen geen aparte nieuwsbrief uit over de Snelfietsroute. Wel brengen we een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit over de Spoorzone in Rijen. Hierin besteden we ook aandacht aan de voorbereidingen en aanleg van de Snelfietsroute. De nieuwbrief plaatsen we in Weekblad Gilze & Rijen.

Wilt u de nieuwsbrief over de Spoorzone inclusief informatie over de snelfietsroute ook via de mail ontvangen? Stuur dan een mail naar: secretariaatprojecten@abg.nl onder vermelding van ‘aanmelden nieuwsbrief spoorzone’.

Heeft u vragen over de aanleg van de snelfietsroute in uw buurt?

Neem dan contact op met onze projectmanager via secretariaatprojecten@abg.nl of 14 0161.