Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte (hierna: ‘TVW’) is een visie waarin de gemeente het tijdspad naar een aardgasvrije gemeente inzichtelijk maakt. De gemeenteraad heeft op 20 december 2021 de TVW vastgesteld. Elke vijf jaar bekijken we de visie opnieuw, zodat we daarin nieuwe technieken en ontwikkelingen mee kunnen nemen. In de TVW beschrijven we welke alternatieven voor aardgas in onze gemeente kansrijk zijn, welke oplossingen het beste passen en hoe we de komende jaren verder aan de slag gaan.

Waarom moeten we van het aardgas af?

In de meeste huishoudens is het op dit moment nog heel vanzelfsprekend dat er gekookt en verwarmd wordt met aardgas. Bij de verbranding van aardgas komt echter CO2 vrij, een gas dat zorgt voor de opwarming van de aarde en andere klimaatproblemen met zich meebrengt. Om de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken heeft Nederland het klimaatakkoord ondertekend. In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we in 2030 onze CO2-uitstoot met 49% verminderen ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn.

Hoe weet ik wanneer mijn woning van het aardgas af moet?

Het tijdspad naar aardgasvrij ziet er voor elke gemeente en elke gebouw anders uit. In Gilze en Rijen wijzen we geen startwijken aan, maar zetten we in op een gefaseerde benadering. Bij deze aanpak hoort dat we gemeentebreed stappen zetten die passen bij de uiteindelijke oplossing, de gebouwen en bij de eigenaren en bewoners. Iedereen kan op deze manier aan de slag met aardgasvrij. De drie fases die daarbij horen zijn:

  • Isoleren en besparen. In deze fase zetten we in op zogenoemde ‘spijtvrije maatregelen’. Het gaat hier dan vooral om isolatie en het nemen van energiebesparende maatregelen. Met deze maatregelen verbeteren we het energielabel van de woning en maken we deze klaar voor de volgende stap.
  • Aardgasvrij-ready. In deze fase neemt een woning de voorbereidingen naar aardgasvrij. Dit kan de aansluiting van een hybride ketel of een warmtepomp betekenen.
  • Aardgasvrij. De fase waarin de woning wordt afgesloten van het aardgas.

Op de Energiekaart kunt u zien wat het voorlopig energielabel is van uw woning, daarmee kan worden ingeschat wat er nog moet gebeuren voordat uw woning aardgasvrij kan worden gemaakt. Benieuwd welke concrete stappen u nu al kunt zetten? Bij de lokale energie coöperatie Energie Gilze Rijen kunt u een energieadviesgesprek aanvragen. Een adviseur van Energie Gilze Rijen komt dan bij u langs en loopt samen met jou de woning door. Achteraf ontvangt u een persoonlijk rapport met informatie over wat u nu al kunt doen om uw woning energiezuiniger te maken.

Hoe gaan we nu verder?

De komende periode zetten we in op de gefaseerde aanpak, waarbij iedereen stappen kan zetten richting een aardgasvrije woning. Zo kunnen eigenaren van gebouwen die na 1992 zijn gebouwd zich al voorbereiden op een overstap naar all-electric. Voor eigenaren van oudere gebouwen ligt de focus de komende vijf jaar voornamelijk op spijtvrije maatregelen. We zetten daarnaast samen met Energie Gilze Rijen in op de wijkaanpak en doen op die wijze ervaring op met het aardgasvrij maken van wijken.