Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Invoering anders inzamelen in volle gang

We gaan in de loop van het jaar over op een andere manier van afval inzamelen. Restafval brengt u straks naar een ondergrondse container. Achter de schermen is de verandering in volle gang en de laatste weken is een aantal stappen gezet.

Inwoners van de gemeente konden een inspraakreactie indienen tegen de voorgestelde containerlocaties in gemeente Gilze en Rijen. Alle reacties zijn zorgvuldig behandeld en de indieners van de reacties ontvangen deze week een antwoord. Verandert er een containerlocatie in uw directe omgeving? Of is er een nieuwe containerlocatie gepland in uw de directe omgeving? Dan krijgt u daarover een brief. Alle containerlocaties vindt u op www.gilzerijen.nl/andersinzamelen.

Plaatsing ondergrondse containers

We plaatsen de ondergrondse containers in drie fases:

  • Hulten en Molenschot: 27 augustus t/m 31 augustus 2018
  • Gilze: 27 augustus t/m 14 september 2018
  • Rijen: 8 oktober t/m 19 oktober 2018

Start anders inzamelen

Hieronder ziet u wanneer we in uw dorp starten met anders inzamelen:

  • Hulten en Molenschot: 1 september 2018
  • Gilze: 1 oktober 2018
  • Rijen-West: 1 november 2018
  • Rijen-Oost: 1 december 2018

Nieuwe milieupas

Alle inwoners van de gemeente krijgen een nieuwe milieupas. Met deze pas kunt u straks alle ondergrondse containers in de gemeente openen. Ook gebruikt u deze nieuwe pas op de milieustraat. De nieuwe milieupas en meer informatie over het gebruik van de pas ontvangt u volgende week in een aparte brief.

Nieuwe containers aan huis

Op dit moment heeft u een grijze container voor het restafval. Vanaf het najaar 2018, wanneer het anders inzamelen is ingevoerd, verzamelt u in deze container het PMD-afval: plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons. Deze container kunt u, net als uw container voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT), elke twee weken laten legen. Uw oud papier kunt u één keer per vier weken blijven aanbieden. In juni heeft u kunnen doorgeven of u een ander formaat container wenst voor deze afvalstromen. Alle inwoners krijgen binnenkort een brief met meer informatie over de nieuwe containers en wanneer de containers worden gewisseld.

Woont u in het buitengebied?

Bewoners van het buitengebied van Rijen, Gilze, Molenschot en Hulten blijven de restafvalcontainer gebruiken en krijgen een nieuwe container voor het PMD-afval. Zij krijgen binnenkort een brief met meer informatie over de nieuwe containers.

Maatwerk voor de hoogbouw

Ook alle bewoners van appartementen en gestapelde bouw brengen hun restafval straks naar een ondergrondse container. Om zo weinig mogelijk restafval over te houden, zorgen we dat er voorzieningen komen om PMD-afval, GFT-afval en oud papier goed te kunnen scheiden. Per gebouw is gekeken naar een oplossing op maat. Inwoners van appartementen en gestapelde bouw krijgen binnenkort een brief met informatie over de nieuwe situatie.

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Kijk op www.gilzerijen.nl/andersinzamelen of mail uw vraag naar andersinzamelen@gilzerijen.nl.