Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Ontwerp bestemmingsplan Bisschop de Vetplein 9 te Gilze

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor deze locatie opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan kent ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Bisschop de Vetplein 9 te Gilze ligt van 19 maart 2019 tot en met 29 april 2019 voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moeten wij binnen deze termijn ontvangen hebben. In deze zienswijze moeten in ieder geval staan: uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer K. Berger, per mail via krijnberger@abg.nl of telefonisch via 088-3821614.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.