Ontwerp bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Rabobanklocatie’ Hoofdstraat 62 in Rijen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen hebben in haar vergadering van 11 juni 2019 besloten het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Rabobanklocatie’ voor eenieder ter inzage te leggen.

Het ontwerp bestemmingsplan betreft de herbestemming van het oude Rabobankkantoor en de bouw van nieuwe levensloopbestendige woningen aan het Kerkpad in Rijen. Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende documenten, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.hoofdstraat62-ON01, is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Rabobanklocatie’ ligt met ingang van 18 juni 2019 tot en met 29 juli 2019, voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.gilzerijen.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 140161 of per mail naar info@gilzerijen.nl.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.