Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Ontwerp bestemmingsplan Hulteneindsestraat 15, 15a, 17, 19 Hulten

Dit ontwerp bestemmingsplan gaat over de sanering van een intensieve veehouderij aan de Hulteneindsestraat 15 t/m 19 (2 bouwvlakken) en het herbestemmen van Hulteneindsestraat 15, 15a en 17 naar Wonen en 19 naar een akkerbouwbedrijf. Ter plaatse worden geen nieuwe woningen gebouwd en wordt de openheid van het landschap versterkt.

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Hulteneindsestraat 15, 15a, 17, 19 Hulten’ ligt met ingang van 14 februari tot en met 27 maart 2019, voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw Hilda Schefferlie, per mail via hildaschefferlie@abg.nl of telefonisch via 088-3821105.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.