Ontwerp bestemmingsplan ‘Molenschot, Schoolstraat 24,26 en 30’

Initiatiefnemer heeft het plan om het bedrijfspand Schoolstraat 30 toe te voegen aan het bedrijfspand op de locatie Schoolstraat 24-26. Het bedrijfsperceel wordt hiervoor naar achteren vergroot en de bedrijfswoning aan de Schoolstraat 26 wordt hiervoor gesloopt. Dit betekent een uitbreiding van de werkplaats een nieuwe showroom. In ruil voor de twee bestemde bedrijfswoningen (Schoolstraat 24 en 26, waarvan alleen laatste gebouwd) wordt een bouwvlak voor één burgerwoning aan de Schoolstraat 30 bestemd. Met het plan is sprake van een afname van het totaal te bebouwen oppervlak (160 m²).

Er is een herziening van het bestemmingsplan voor het plangebied opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken om de haalbaarheid aan te tonen. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

U heeft de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 23 juli tot en met 2 september 2019 voor zes weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker, Niels Olthof, bereikbaar via tel.: 088-3821602.