Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Ontwerp bestemmingsplan Oude Baan 9 in Hulten

 

 

Dit ontwerp bestemmingsplan betreft het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Oude Baan 9 in Hulten ligt met ingang van 2 oktober 2018 voor 6 weken ter inzage, tot en met 12 november 2018. Wij moeten uw zienswijze binnen deze termijn hebben ontvangen en voorzien zijn van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Saskia van Vugt, per mail via Saskiavanvugt@abg.nl of telefonisch via 088-3821000.