Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Ontwerp-wijzigingsplan Broekdijk 30a, Hulten

 

 

Het ontwerp-wijzigingsplan Broekdijk 30a in Hulten maakt de vormverandering van het agrarische bouwvlak ter plaatse van de Broekdijk 30a in Hulten mogelijk. Het agrarische bouwvlak wordt niet vergroot, maar de vormverandering maakt het mogelijk om een loods op de gewenste plek te realiseren.

Door initiatiefnemer is een herziening van het wijzigingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp-wijzigingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp-wijzigingsplan Broekdijk 30a ligt met ingang van 27 november 2018 voor zes weken ter inzage, tot en met 6 januari 2018. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB Rijen.

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Ruud Krol, bereikbaar via telnr. 088-3821450.