Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Ontwerpbestemmingsplan Rijksweg 5 in Hulten

 

 

Het ontwerpbestemmingsplan betreft de herbestemming van het perceel Rijksweg 5 in Hulten. Dit bestemmingsplan regelt het toekomstig gebruik van het perceel. Het perceel heeft in het ontwerpbestemmingsplan de bestemmingen ‘specifieke vorm van horeca – restaurant’ en ‘specifieke vorm van natuur – speelbos’. Het ontwerpbestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerpbestemmingsplan Rijksweg 5 in Hulten ligt met ingang van 16 mei 2017 voor 6 weken ter inzage, tot en met 26 juni 2017. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer J. Huijben, per mail via johanhuijben@abg.nl of telefonisch via 088-3821126.