Ontwerp bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Laarspad

Ruimte voor Ruimte C.V. wil aan de zuidkant van Gilze de nieuwe woonwijk Ruimte voor Ruimte Laarspad ontwikkelen. Deze woonwijk zal ruimte bieden aan kopers die zelf een woning willen laten bouwen. Er is ruimte voor grote en kleine kavels.

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Laarspad ligt met ingang van 25 juni tot en met 5 augustus 2019 voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Bram Keijsers, per mail via bramkeijsers@abg.nl of telefonisch via 088-3821448.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.