Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Voorontwerp bestemmingsplan Bisschop de Vetplein 9 te Gilze

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp bestemmingsplan Bisschop de Vetplein 9 te Gilze ligt met ingang van 2 oktober 2018 voor zes weken ter inzage, tot en met 12 november 2018. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de gemeente Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB Rijen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer K. Berger, per mail via krijnberger@abg.nl of telefonisch via 088-3821614.