Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Voorontwerp bestemmingsplan Herontwikkeling Rabobanklocatie

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Rabobanklocatie’ ligt met ingang van 22 januari 2019 voor 6 weken ter inzage, tot en met 4 maart 2019. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Michelle Korst, per mail via Michellekorst@abg.nl of telefonisch via 088-3821697.