Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Molenschot, Schoolstraat 24,26 en 30’

Initiatiefnemer wil het bedrijfspand Schoolstraat 30 toevoegen aan het bedrijfspand aan de Schoolstraat 24-26. Daarvoor wordt het bedrijfsperceel aan de achterkant vergroot. De bedrijfswoning aan de Schoolstraat 26 wordt gesloopt. Dit betekent een uitbreiding van de werkplaats en een nieuwe showroom.

In de huidige situatie is sprake van een bouwrecht voor twee bedrijfswoningen (Schoolstraat 24 en 26). Daarvan is nu één aan de Schoolstraat 26 gebouwd. In de nieuwe situatie wordt uitsluitend één bouwrecht mogelijk gemaakt aan de Schoolstraat 30.

Waar vind ik het bestemmingsplan?

De initiatiefnemer stelde een herziening van het bestemmingsplan voor het plangebied op. In het voorontwerp bestemmingsplan zitten ook verschillende onderzoeken om de haalbaarheid aan te tonen. Het voorontwerp bestemmingsplan vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wanneer en hoe kan ik reageren?

U kunt uw schriftelijke inspraakreactie sturen aan het college van de gemeente Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB Rijen. Dit kan van 14 februari tot en met 27 maart 2019.

Voor informatie over dit bestemmingsplan belt u met Niels Olthof. Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling. Zijn telefoonnummer is 088 – 382 16 02.