Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Voorontwerp bestemmingsplan Schaapsdijk 2 te Gilze

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ook verschillende onderzoeken. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

U heeft de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Schaapsdijk 2 te Gilze’ ligt van 26 maart 2019 tot en met 6 april 2019 voor 6 weken ter inzage. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn door ons zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie sturen aan het college van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de behandeld ambtenaar Kristie Huijskens. Dit kan per mail via kristiehuijskens@abg.nl of telefonisch via 14 0161.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan voor uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.