Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Hulteneindsestraat 15 t/m 19

Ter plaatse is sprake van de sanering van een varkenshouderij met ca. 4500 m2 aan stallen. Drie van de vier bedrijfswoningen worden bestemd als ‘Wonen’. Het vierde perceel krijgt de bestemming ‘Agrarisch’ met de nadere aanduiding ‘Akkerbouw’. Ter plaatse worden geen nieuwe woningen gebouwd en hiermee wordt de openheid van de landschap ter plaatse versterkt.

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het voorontwerp-bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het voorontwerp-bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp-bestemmingsplan Hulteneindsestraat 15 t/m 19 ligt met ingang van 16 oktober voor zes weken ter inzage, tot en met 27 november 2018. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de gemeente Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB Rijen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw Hilda Schefferlie, per mail via hildaschefferlie@abg.nl of telefonisch via 088 – 3821105.