Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Oude Baan 48, Hulten

Dit voorontwerp-bestemmingsplan betreft het saneren van een voormalig agrarisch bedrijf. De agrarische bestemming wordt omgezet naar woonbestemming waar drie vrijstaande woningen kunnen worden gerealiseerd. Tevens wordt de locatie landschappelijke ingepast.

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het voorontwerp-bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp-bestemmingsplan Oude Baan 48, Hulten ligt met ingang van 16 oktober 2018 voor zes weken ter inzage, tot en met 26 november 2018. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de gemeente  Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Ruud Krol, per mail via Ruudkrol@abg.nl of telefonisch via 088-3821450.