Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Vliegende Vennen Noord-Oost Fase III

Dit voorontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om in de Vliegende Vennen het deelproject Vliegende Vennen Noord Oost Fase III te realiseren.

Het voorontwerp bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp bestemmingsplan Boskamer Vliegende Vennen Noord-Oost ligt met ingang van 3 juli 2018 voor 6 weken ter inzage, tot en met 14 augustus 2018. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer Gorissen, per mail via michielgorissen@abg.nl of telefonisch via 088-3821089.

Op 10 juli 2018 organiseren we een inloopavond omtrent dit project. Deze inloopavond vindt plaats in sporthal Den Butter aan de Hannieschaftlaan 20 te Rijen. U bent vanaf 19.00 van harte welkom.