Voorgenomen verkoop bedrijfskavel aan de Kempenbaan in Rijen

De gemeente is voornemens om een perceel bedrijfsgrond, gelegen aan de Kempenbaan op bedrijventerrein De Haansberg in Rijen te verkopen aan Louwman/Schadenet. Het betreft een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gilze en Rijen, sectie N, nummer 1022 met een oppervlakte van circa 4724 m2. Het bestemmingsplan staat op dit perceel de bouw van een bedrijfspand toe voor een bedrijf van categorie 2 t/m 3.1 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij het bestemmingsplan.

De gemeente geeft hiermee uitvoering aan de onderhandelingen die vanaf 9 november 2021 zijn gevoerd met de koper. De volledige tekst van deze publicatie kunt u raadplegen in het gemeenteblad.