Voorgenomen verkoop bedrijfskavel aan de Peelbaan in Rijen

De gemeente wil een perceel bedrijfsgrond aan de Peelbaan op bedrijventerrein De Haansberg in Rijen verkopen aan Scala Montage & Afbouw BV. Het betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Gilze en Rijen, sectie N, nummer 989 met een oppervlakte van circa 2936 m2. Het bestemmingsplan staat op dit perceel de bouw van een bedrijfspand toe voor een bedrijf van categorie 2 t/m 3.1 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij het bestemmingsplan.

De volledige tekst van deze publicatie kunt u raadplegen in het gemeenteblad.