Voorgenomen verkoop bedrijfskavel aan Trees Kinstraat in Rijen

We bieden een bouwrijpe bouwkavel aan gelegen aan de Trees Kinstraat in Rijen, kadastraal bekend gemeente Gilze en Rijen, sectie M, nummer 821 met een oppervlakte van circa 1.955 m2. De bestemming van deze kavel is “Bedrijf”. In dit plangebied kan een bedrijfspand met een daarbij behorende bedrijfswoning gerealiseerd worden. We organiseren een openbare verkoopprocedure. Deze aankondiging is bedoeld om belangstellende marktpartijen te attenderen op deze verkoop.

We hanteren een lotingsysteem voor de verkoop. De volledige tekst van deze publicatie kunt u bekijken in het Gemeenteblad.