Voorgenomen verkoop bedrijfskavel Provinciënbaan, Rijen

De gemeente wil een perceel bedrijfsgrond aan de Provinciënbaan op bedrijventerrein De Haansberg in Rijen verkopen aan Turbin Water Group B.V. Het betreft een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Gilze en Rijen, sectie N, nummer 1022 met een oppervlakte van circa 3638 m2. Het bestemmingsplan staat op dit perceel de bouw van een bedrijfspand toe voor een bedrijf van categorie 2 t/m 3.1 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij het bestemmingsplan.

We geven hiermee uitvoering aan de onderhandelingen die we vanaf 15 januari  2021 hebben gevoerd met de koper. De volledige tekst van deze publicatie vindt u in het gemeenteblad.