Voorgenomen verkoop perceel grond Mgr. Schaepmanstraat 32 in Rijen

De gemeente wil een perceel grond van circa 900 m2 aan de Mgr. Schaepmanstraat 32 in Rijen verkopen aan J.A. van Gisbergen B.V. Dit perceel maakt deel uit van de percelen kadastraal bekend gemeente Gilze en Rijen, sectie A nummers 8661, 5217, 7232 en 7581. Op dit perceel grond komen 19 appartementen. Het vigerende bestemmingsplan laat geen woonbestemming toe. De koper moet een nieuw bestemmingsplan laten opstellen.   

De gemeente Gilze en Rijen geeft hiermee uitvoering aan de marktverkenning die in oktober 2020 is opgestart en de daarop volgende onderhandelingen die de gemeente heeft gevoerd met de beste aanbieder. De volledige tekst van deze publicatie kunt u raadplegen in het gemeenteblad.