Voorgenomen verkoop Rijksweg 5 in Rijen

De gemeente is voornemens om de percelen aan de Rijksweg 5 in Rijen te verkopen. Op deze percelen moet een horecagelegenheid categorie 1 worden gerealiseerd met bijbehorende voorzieningen. Het bestemmingsplan staat tevens een bedrijfswoning toe.

De gemeente geeft hiermee uitvoering aan de onderhandelingen die vanaf mei 2021 zijn gevoerd met de koper. De volledige tekst van deze publicatie kunt u raadplegen in het Gemeenteblad.