Wilhelminaplein Rijen

De gemeente gaat aan de slag met de plannen om het Wilhelminaplein in te richten tot een groen, duurzaam en volwaardig dorpsplein. Het college heeft een koop-/realisatieovereenkomst gesloten met ontwikkelaar Durendael voor de ontwikkeling en realisatie van de oostzijde van het Wilhelminaplein in Rijen.

Wat wordt er gebouwd aan de oostzijde van het Wilhelminaplein?

Al jaren is er gesproken over de afronding van het Wilhelminaplein. Het gepresenteerde plan gaat over de invulling van het braakliggende terrein aan het Wilhelminaplein. Dit terrein is nu in gebruik als tijdelijk parkeerterrein. Het plan bestaat uit een volwaardige supermarkt, een winkel van ca. 150 m2, een horecavoorziening op het plein en twintig appartementen. Aan de achterzijde van het plan komen 117 parkeerplaatsen. Het geheel krijgt een groene uitstraling.

Welke kansen biedt het Wilhelminaplein als volwaardig dorpsplein?

Rijen krijgt eindelijk het dorpsplein waar het al zo lang naar uitkijkt. We gaan van deze plek ook echt ons centrale dorpsplein maken met ruimte voor terrassen, festiviteiten en andere ontmoetingen.

Hoe komt het plein eruit te zien?

Uitgangspunt is dat het plein straks uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Voor de openbare ruimte zetten we in op een duurzame inrichting met aandacht voor groen en gevarieerde aanplant. De nieuwe inrichting biedt straks verkoeling en houdt langer water vast. We hebben inwoners gevraagd mee te denken over het ontwerp van het plein.

Wat is er de laatste tijd gebeurd rondom het Centrum van Rijen?

Ontwikkelaar Durendael heeft de bouwplannen van het Centrumplan verder uitgewerkt en de verkoop van de appartementen is gestart.

De gemeente heeft iedereen in Rijen opgeroepen om mee te denken over de herinrichting van het Wilhelminaplein. Op 19 november 2022 hebben vele Rijenaren, ondernemers en maatschappelijke instellingen tijdens de bijeenkomst in Cultureel Centrum de Boodschap gehoor gegeven aan de oproep door onder begeleiding van stedenbouwkundig bureau Wissing Ruimtelijke Denkers hun ideeën en wensen met ons te delen. Op 1 november hebben leden van de commissie ruimte en raadsleden hetzelfde gedaan voorafgaand aan de commissievergadering op die dag.

Wat gebeurt er in de komende periode?

Durendael legt de laatste hand aan de uitwerking van het ontwerp van het openbaar gebied rondom het nieuwe gebouw. Daarnaast voert Durendael gesprekken met ondernemers voor de nieuwe horecavoorziening. Binnenkort start de sloop van de gebouwen die plaats moeten maken voor het plan.

De gemeente gaat verder aan de slag met de plannen om het Wilhelminaplein in te richten tot een groen, duurzaam en volwaardig dorpsplein. We hebben informatie opgehaald bij de ondernemers, organisaties en bewoners in Rijen om te ontdekken wat voor wensen zij voor het Wilhelminaplein hebben. We verwachten in het najaar van 2022 een programma van eisen te kunnen opleveren dat als input zal gelden voor het maken van een passend ontwerp voor het plein. Het ontwerp willen we in het voorjaar van 2023 gereed hebben.

Herinrichting Wilhelminaplein: geef uw mening

Woensdag 19 oktober 2022 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de herinrichting van het Wilhelminaplein in Rijen. De bedoeling van deze bijeenkomst was om, voordat we starten met het ontwerp, informatie op te halen bij de ondernemers, organisaties en bewoners in Rijen.

Dit is gedaan door middel van een interactieve avond waarbij vragen zijn gesteld over zowel de huidige als de gewenste toekomstige inrichting van het Wilhelminaplein. Helaas was het niet voor iedereen mogelijk om aanwezig te zijn tijdens deze avond. Toch willen we graag dat iedereen de mogelijkheid heeft om input te geven. Door middel van een formulier is het mogelijk om dit alsnog te doen. Download het formulier (PDF, 12.230 kb) . U kunt tot 15 november 2022 uw ideeën via deze weg leveren.

Het formulier bestaat uit dezelfde onderdelen als de informatieavond. Per onderdeel wordt kort toegelicht wat de bedoeling is. Het formulier kan digitaal worden ingevuld, maar u kan deze ook uitprinten en ingevuld weer scannen. U kunt het formulier ingevuld opsturen naar secretariaatprojecten@abg.nl t.a.v. Diana Franken. Mocht het digitaal niet lukken dan kunt u het formulier ook afgeven bij de receptie van het gemeentehuis in Rijen t.a.v. Diana Franken.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur dan een mailtje o.v.v. nieuwsbrief Wilhelminaplein Rijen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de ontwikkelingen van het Wilhelminaplein Rijen? Bel of mail gerust met projectmanager Peter Rutgers via 14 0161 of secretariaatprojecten@abg.nl.