Woonvisie

Er is in de afgelopen jaren te weinig gebouwd in onze gemeente. We staan voor een inhaalslag. Daarnaast ligt er een flinke opgave om de woningen die er nu zijn klaar te maken voor de toekomst. Dit staat in de woonvisie: Wonen in Gilze en Rijen; doorstromend, duurzaam en divers.

Wat staat er in de woonvisie Gilze en Rijen?

De woonvisie geeft voor elk dorp richting aan bestaande bouw en nieuwbouw. Zo spelen we in op woonbehoeften van nu en de toekomst. Er staan de komende jaren zo’n 125-150 nieuwe woningen per jaar gepland. In Hulten en Molenschot is vooral behoefte aan woningen voor starters. In Gilze en Rijen gaan we meer en meer divers bouwen voor doorstroming. Daarbij kijken we nadrukkelijk ook naar nieuwe woonvormen.

Daarnaast zijn veel bestaande woningen nog niet klaar voor de toekomst. Er zijn investeringen nodig om woningen te verduurzamen.

Klik hier voor de woonvisie (PDF, 14.257 kb) .

Uitvoeringsprogramma

In het uitvoeringsprogramma geeft het college concreet aan wat we de komende jaren gaan doen om uitvoering te geven aan de woonvisie. De activiteiten richten zich op vier pijlers:

  1. Vitale leefbare kernen
  2. Betaalbaar wonen
  3. Een duurzame woningvoorraad
  4. Comfortabel wonen met aandacht voor zorg en welzijn

Om te blijven bouwen naar behoefte, betrekken wij u bij de verdere uitvoering van de woonvisie. Voor nieuwbouw in Molenschot zoekt de gemeente het overleg met Defensie en de provincie Noord-Brabant.

Kijk hier voor het volledige document (PDF, 188 kb) .