Zelf bouwen

Onder zelf bouwen valt particulier opdrachtgeverschap (PO) en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Particulier opdrachtgeverschap (PO)

Bij particulier opdrachtgeverschap bouwt u in eigen beheer een woning op een bouwkavel. U schakelt daarbij zelf de partijen in die nodig zijn voor het realiseren van uw woning.

Collectief Particulier opdrachtgeverschap (CPO)

Bij CPO verenigt u zich met andere particulieren in een vereniging en bepaalt u in groepsverband met welke partijen uw bouwplan wordt gerealiseerd. U bouwt dus samen met andere particulieren in eigen beheer uw woning.

Centrumplan Gilze

De gemeente Gilze en Rijen spant zich de komende jaren in om Gilze een volwaardig centrum te geven. Met het Centrumplan Gilze heeft de gemeente een plan ontwikkeld dat past binnen het karakter van het dorp: met behoud van veel groen, kleinschalig van opzet en ‘speels’ ingericht. Een nieuw te ontwikkelen plein vormt een centrale plek in het plangebied, hier komt ook voldoende ruimte voor commerciële voorzieningen. In het parkdeel zijn inmiddels enkele CPO-initiatieven gerealiseerd en hebben we enkele particuliere bouwkavels uitgegeven.

Meer informatie is te lezen op www.gilzerijen.nl/centrumplangilze

Vliegende Vennen Noord-Oost

De laatste jaren hebben we bouwgrond ontwikkeld in het plan “Vliegende Vennen Noord-Oost”. Een belangrijk uitgangspunt van dit project is dat beeldkwaliteit en duurzaamheid samenkomen. Het project biedt zowel de mogelijkheid voor bouwen in PO (zelfbouw) als in CPO (collectieve zelfbouw) en richt zich daarbij op duurzame en energie-neutrale woningen.

Op dit moment staan er geen bouwkavels te koop. In 2021 zullen nog enkele bouwkavels vrijkomen in het plandeel “fase III”. Tegen de vaststelling van dat bestemmingsplan is echter beroep ingediend bij de Raad van State en we verwachten pas begin 2021 een uitspraak. Daarna starten we met de verkoop.