Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Zelf bouwen

Onder zelf bouwen valt particulier opdrachtgeverschap (PO) en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over CPO

Particulier opdrachtgeverschap (PO)

Bij particulier opdrachtgeverschap bouwt u in eigen beheer een woning op een bouwkavel. U schakelt daarbij zelf de partijen in die nodig zijn voor het realiseren van uw woning.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) verenigt u zich met andere particulieren in een rechtspersoon (een vereniging of stichting) en bepaalt u in groepsverband met welke partijen een project wordt gerealiseerd. In de gemeente Gilze en Rijen moet dit proces door een professional worden begeleid.

Beschikbare locaties

Binnen de gemeente Gilze en Rijen zijn er verschillende locaties waar in CPO kan worden gebouwd.

Centrumplan Gilze

De gemeente Gilze en Rijen spant zich de komende jaren in om Gilze een volwaardig centrum te geven. Met het Centrumplan Gilze heeft de gemeente een plan ontwikkeld dat past binnen het karakter van het dorp: met behoud van veel groen, kleinschalig van opzet en ‘speels’ ingericht. Een nieuw te ontwikkelen plein vormt een centrale plek in het plangebied, hier komt ook voldoende ruimte voor commerciële voorzieningen. Er worden ook een aantal CPO initiatieven gerealisereerd.

Op dit moment is er in het plangebied geen beschikbare grond voor CPO. Het is dus niet meer mogelijk om grond te reserveren voor een nieuwe CPO initiatief in het Centrumplan Gilze - Parkdeel.

Meer informatie is te lezen op www.gilzerijen.nl/centrumplangilze

Vliegende Vennen Noord-Oost

De raad van de gemeente Gilze en Rijen stelde op 1 juli 2013 het bestemmingsplan 'Herziening Vliegende Vennen Noord Oost' gewijzigd vast. Dit bestemmingsplan betreft een herziening voor het plangebied Vliegende Vennen Noord Oost in Rijen. Een belangrijk uitgangspunt van dit project is dat beeldkwaliteit en duurzaamheid worden samengebracht. Het project biedt zowel de mogelijkheid voor bouwen in PO als in CPO en richt zich daarbij op duurzame en energie-neutrale woningen.

CPO Ons doel

Ons Doel is een bouwinitiatief dat op de voormalige voetbalvelden van VV Gilze een nieuwe duurzame woonwijk gaat realiseren voor starters, doorstromers en senioren. Deze woningen zullen gebouwd gaan worden op Bouwcluster 3 in het Parkdeel van Centrumplan Gilze.

Website: www.cpogilze.nl

E-mail: info@cpogilze.nl

Contactpersoon: Hans Kock

Eikenveld (voorheen: Hultens End)

Op de locatie van het oude sportveld aan de Oude Baan in Hulten ligt bouwgrond waarbij volop ruimte is voor CPO. Voor het project Eikenveld, voorheen Hultens End, is er al een CPO-groep opgericht, die nog steeds op zoek is naar deelnemers:

Eikenveld

Contactpersoon: Peter van den Besselaar

E-mail: hultensend@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/cpoeikenveldhulten