Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s)

De BOA's houden zich bezig met de aanpak van ergernissen en overlast in de wijk. Zij werken voor de wijk en in de wijk. De belangrijkste speerpunten van de BOA's zijn overlast en ergernissen als jeugdoverlast, parkeeroverlast, afval dumpen, geluidsoverlast, loslopende honden en hondenpoep. Verder zijn de BOA's alert op signalen op het gebied van drugsoverlast en ondernemen zij actie op situaties die niet in de haak zijn.

Hoe kunt u de BOA’s bereiken?

De BOA’s zijn op verschillende manieren bereikbaar:

Telefonisch

Via het algemene telefoonnummer 14 0161. Een medewerker van het Klant Contactcentrum verbindt u dan door met één van de BOA’s. Als ze op dat moment niet bereikbaar zijn, maken zij een terugbelverzoek voor u.

E-mail

U kunt de boa’s rechtstreeks mailen via het emailadres boa@abg.nl. Dagelijks houden de BOA’s deze mailbox bij.

Twitter

De BOA’s zijn te volgen op Twitter via @abg_boa. Via Twitter geven de BOA’s inzicht in hun werkzaamheden. Ook laten zij weten waar ze de komende tijd op controleren en geven ze (preventie)tips. U kunt via Twitter geen meldingen doen bij de BOA’s.

Een melding maken via de BuitenBeter app

Via de BuitenBeter app kunt u meldingen doen over de kwaliteit van de openbare ruimte in onze gemeente. Denkt u bijvoorbeeld aan losliggende stoeptegels, gedumpt afval, of een lantaarnpaal die niet werkt. Meldingen die u via de BuitenBeter app doet, komen ook bij de BOA’s terecht voor zover het hun werkzaamheden betreft.

Een melding maken via Meld Misdaad Anoniem

Ervaart u drugsoverlast? Weet of vermoedt u dat ergens een hennepkwekerij zit? Kent u de dader van een strafbaar feit? Meld dit dan! U kunt hiervoor contact opnemen met de politie via 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Neemt u dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Deze onafhankelijke meldlijn stuurt de meldingen daarna door naar de politie en de gemeente.

Spreekuur

De BOA’s vinden persoonlijk contact met u belangrijk. Daarom hebben zij een wekelijks spreekuur. Tijdens dit spreekuur kunt u hen vragen stellen of een melding doen. Het spreekuur is in principe op woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Dit spreekuur is op de locatie waar op dat moment de “Meldbox” van de gemeente Gilze en Rijen staat. Volg de BOA’s op Twitter voor actuele informatie over het spreekuur en de locatie van de Meldbox.