Een duurzaam Gilze en Rijen

Steeds meer zien we gevolgen van klimaatverandering terug in de samenleving. In onze gemeente willen we werken aan een duurzame, groene omgeving en een schone toekomst. Hierbij richten we ons op vier Global Goals: Energie, Circulaire economie, Klimaat & Biodiversiteit en Partnerschap. Onze aanpak is kleinschalig, op maat en dichtbij, waarbij we inzetten op stapsgewijs samen bewust op weg gaan. Om dat doel te bereiken, zijn we op zoek naar u! Op deze pagina leest u wat u kunt doen, wat we als gemeente zelf doen en waar u terecht kunt voor subsidie en andere informatie.

Meld u aan voor de duurzaamheidsnieuwsbrief!

Wat kunt u doen?

Duurzaamheid is van ons allemaal. Want de wereld om ons heen, de natuur en het klimaat zijn snel aan het veranderen. Alleen samen kunnen we de klimaatdoelstellingen halen: namelijk in 2050 energieneutraal zijn en voor 20% duurzame energie hebben. Dit doen we voor onszelf én voor onze kinderen! U kunt van alles doen. Ideeën inbrengen over wat er in uw wijk of buurt zou moeten gebeuren. Meepraten over onze plannen over de energietransitie. Uw tuin vergroenen, zonnepanelen plaatsen, uw huis isoleren. Hieronder geven we u alvast tips voor waar u meer informatie kunt vinden over de mogelijkheden.

Energie Gilze Rijen

Een organisatie voor en door leden met als doel actief een bijdrage te leveren aan een klimaatneutraal, duurzaam en energie-onafhankelijk Gilze-Rijen. Energie Gilze Rijen richt zich op het leveren van duurzame energie en het realiseren van energieproductie en -besparing bij particuliere woningeigenaren, verenigingen, instellingen en ondernemers. Bekijk de website voor meer informatie.

Woningstichting Leystromen

Huurders kunnen terecht bij de woningstichting voor tips over zuiniger energieverbruik. Bekijk de website voor meer informatie.

Subsidies en leningen

1. Subsidie Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW)

Woont u in onze gemeente en wilt u aan de slag met energiebesparing in of aan uw woning? We kregen ook in 2021 subsidie om energiebesparing bij particuliere woningeigenaren en bij huurders te stimuleren.

Vanuit deze bijdrage organiseren wij verschillende acties samen met de lokale energiecoöperatie Energie Gilze Rijen. Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan zeker een kijkje op hun website. U kunt hier ook direct een afspraak maken voor een gratis warmtescan of een adviesgesprek. Kijk op de site van het Energieloket Gilze en Rijen voor een gratis cadeaubon ter waarde van €60,-. Deze kunt u besteden aan energiebesparende producten.

2. Duurzaamheidslening

Wilt u als woningeigenaar overstappen op duurzame installaties, zoals een warmtepomp? Denkt u na over energiebesparende maatregelen als isolatie of dubbel glas? In dat geval kunt u bij ons terecht voor een lening tegen lage rente. Hiervoor hebben we een overeenkomst afgesloten met de Stichting Volkshuisvesting Nederland. Kijk hier voor meer informatie.

3. Subsidie ‘Klimaatbestendig Gilze en Rijen’

Wilt u graag een bijdrage leveren aan een klimaatbestendigere gemeente? We hebben een subsidie voor het nemen van klimaatadaptieve maatregelen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de tuin vergroenen of waterdoorlatende verharding aanleggen. De subsidie is er voor woningeigenaren, huurders, VVE’s en bedrijven. Kijk hier voor een toelichting op de verschillende maatregelen.

Wat doet de gemeente?

REKS Hart van Brabant

Elke regio in Nederland maakt plannen over hoe en waar de regio energie kan besparen en helpt de gemeentes bij de uitvoering. Al deze plannen komen samen in een RES, de Regionale Energie Strategie. In onze regio, Hart van Brabant, kijken we óók hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Daarom heet de RES bij ons de REKS, met de k van klimaat.

Op dit moment ligt de REKS ter besluitvorming in de gemeenteraden. Wanneer dit bestuurlijk proces is afgerond, wordt de REKS aangeboden aan het Rijk. De RES wordt vervolgens elke twee jaar herzien. Zo blijft de REKS een strategie die meebeweegt met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Lees hier meer over de REKS.

Transitievisie Warmte

Een van de afspraken die we in Nederland hebben vastgelegd in het Klimaatakkoord is dat we in 2050 geen aardgas meer zullen gebruiken. We stappen over van aardgas naar duurzame alternatieven voor verwarmen en koken. Ook gemeente Gilze en Rijen draagt hieraan zijn steentje bij. De gemeenteraad heeft een Transitievisie Warmte vastgesteld waarin we beschrijven welke duurzame alternatieven voor aardgas in de gemeente kansrijk zijn en hoe we de komende jaren verder aan de slag gaan. Elke vijf jaar wordt de Transitievisie Warmte herijkt, zodat we rekening kunnen houden met nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Bekijk de pagina 'Transitievisie Warmte' voor meer informatie.

Handreiking zonne-energie

Ons doel is om in 2030 49% minder CO2uit te stoten dan we in 1990 deden. Een van de mogelijkheden die we in onze gemeente verkennen is het opwekken van zonne-energie. In een handreiking bepalen we waar en onder welke voorwaarden we mogelijkheden zien. Dit verkennen doen we niet alleen. We spreken met verschillende samenwerkingspartners en nadrukkelijk ook met u als inwoner. Tijdens (digitale) bewonersbijeenkomsten haalden we veel waardevolle informatie op die we hebben meegenomen in de handreiking Zon. Meer over deze handreiking zonne-energie leest u hier.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Om het goede voorbeeld te geven, stelden wij gemeentelijk beleid op voor het verduurzamen van alle gemeentelijke gebouwen.

Daarbij hebben wij op het gebied van verduurzamen de volgende ambities:

  • in 2030 zijn (bijna) alle gemeentelijke gebouwen voorzien van het energielabel A;
  • de energie die de gemeente gebruikt is duurzaam opgewekt.

Klimaatadaptie

Naast een visie voor zon, wind en warmte ontwikkelen we een klimaatagenda. Want we merken allemaal dat het weer extremer wordt. Straten lopen onder wegens regenoverlast. Of het blijft juist een lange periode extreem droog en warm. Rode draad in de visie zijn dan thema’s als wateroverlast, hitte en droogte.

Wat kunt u doen als ondernemer?

Vanuit de gemeente Gilze en Rijen stimuleren we circulair en duurzaam ondernemen bij ondernemers. Dit doen we enerzijds door afspraken te maken met ondernemers en regelingen aan te bieden. Daarnaast is er een bewustwordingsprogramma, waarin we u graag inspireren en ondernemers helpen van elkaar te leren.

Samen Bewust

We hebben als gemeente gekozen voor de Global Goals Energie, Circulaire economie, Klimaat & Biodiversiteit en Partnerschap en willen u helpen om als ondernemer toe te werken naar de doelstellingen voor 2050: CO2-neutraal, emissieloos vervoer, gesloten kringlopen (circulair), klimaatbestendig en voldoende biodiversiteit.

Dit doen we door het organiseren (samen met onze partners) van bijeenkomsten over duurzaam ondernemen, die is opgenomen in het ondernemersprogramma ‘Samen Bewust’. Denk aan de MVO-prijs, het uitreiken van een ‘Groene Pluim’ en ondernemers inspiratiesessies waaraan we nu werken.

Zon op bedrijfsdaken

Wij hebben de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Zonnepanelen zijn een goede, betrouwbare bron voor het opwekken van duurzame energie. Met het project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ maken we zonne-energie aantrekkelijk voor ondernemers. Dit project wordt ondersteund vanuit het programma Sociale Innovatie van Enpuls. Door zonnepanelen te plaatsen op uw bedrijfsdak kunt u zonne-energie opwekken en zo besparen op uw energierekening. Opgewekte stroom die niet wordt gebruikt, wordt teruggeleverd aan het net.

In Gilze en Rijen hebben we 309 bedrijfsdaken van meer dan duizend vierkante meter. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat eind 2021 vijftien procent van de totale bedrijfsdakoppervlakte bedekt is met zonnepanelen. Doet u mee?

Samen met Enpuls bieden we met korting een dakscan aan. De zonnecoach van Enpuls komt dan op afspraak bij u langs om de mogelijkheden in kaart te brengen. De coach kijkt of het pand geschikt is voor zonnepanelen, hoeveel panelen op het dak passen en hoeveel energie deze opleveren. Kijk voor meer informatie over de verschillende subsidiemogelijkheden alvast op deze website.

Nieuwsbrief duurzaamheid ontvangen?

De gemeente Gilze en Rijen heeft een Duurzaamheidsnieuwsbrief. Daarin leest u meer over wat er allemaal gebeurt binnen onze gemeente op het gebied van duurzaamheid. In deze nieuwsbrief vertellen we wat de gemeente zelf doet, met wie we samenwerken en waar u terecht kunt voor subsidie, informatie en andere nuttige zaken.

Wilt u in de toekomst de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan!