Subsidie aanvragen

Met subsidie wil de gemeente activiteiten mogelijk maken die bijdragen aan onze maatschappelijke of sociale doelstellingen. Denk daarbij aan activiteiten voor Zorg, Jeugd en Veiligheid, Sport en bewegen of Kunst, cultuur en educatie.

Vraag hier uw subsidie aan.

Hoe werkt het?

Wilt u subsidie aanvragen voor één of meer van uw activiteiten? Dan moet u het digitale aanvraagformulier invullen. Daarvoor klikt u op het rode vakje met tekst 'aanvraag subsidie'.

Let op! Om het formulier digitaal in te vullen heeft u het volgende nodig:

  • eHerkenning inlogmiddel (veligheidsniveau 2).
  • een activiteitenbegroting. U kunt een eigen begroting uploaden.

Heeft u nog geen eHerkenning inlogmiddel dan kunt u dat aanvragen via: www.eherkenning.nl.

Wanneer moet ik mijn aanvraag indienen?

Subsidie voor jaarlijkse terugkerende activiteiten

Subsidieaanvragen voor jaarlijks terugkerende activiteiten kunnen tussen 1 juli en uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft, ingediend zijn.

Wanneer u hetzelfde bedrag voor dezelfde activiteit als voorgaand jaar aanvraagt, kunt u ervoor kiezen een herhaalrecept aan te vragen. Hierbij hoeft u geen nieuwe aanvullende gegevens in te dienen.

Het is dit jaar ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor twee kalenderjaren. Uiteraard kan dit alleen wanneer u de komende 2 jaar dezelfde activiteiten wil gaan uitvoeren. Als u de komende 4 jaar dezelfde activiteiten wil gaan uitvoeren, kunt u een basissubsidie aanvragen.

Subsidie voor eenmalige activiteiten

Subsidieaanvragen voor incidentele activiteiten moeten tussen 8 en 16 weken voordat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd beginnen, ingediend zijn.

Waar let de gemeente op bij de beoordeling van uw aanvraag?

Als gemeente willen we de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk inzetten voor onze maatschappelijke en sociale doelstellingen. Denk daarbij vooral aan het ondersteunen en activeren van mensen. We kijken ook naar wat u zelf al heeft gedaan om een activiteit mogelijk te maken.

Aandachtspunten zijn samenwerken met andere partijen en gebruik maken van andere financiële bronnen. Om dat laatste goed te kunnen beoordelen, vragen wij u inzage te geven in de financiën van uw organisatie. Wij toetsen uw aanvraag op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Gilze en Rijen 2016 en de Nadere regels Sociaal Domein 2020. Deze documenten vindt u bij de downloads en de links.

Vragen?

Uw vragen kunt u mailen naar subsidies@gilzerijen.nl.

Vrijwilligersorganisaties kunnen voor ondersteuning bij het opstellen en indienen van hun subsidieaanvraag ook een beroep doen op VIPvoorElkaar.