Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. De kaart is maximaal 5 jaar geldig, persoonsgebonden en niet gekoppeld aan een kenteken.

Gehandicaptenparkeerkaart

U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart als u:

  • langer dan 6 maanden met de gebruikelijke loophulpmiddelen niet meer dan 100 meter kunt lopen. In dit geval komt u in aanmerking voor een bestuurderskaart
  • als u continu afhankelijk bent van de hulp van een bestuurder. In dit geval komt u in aanmerking voor een passagierskaart

Kosten

kosten gehandicaptenparkeerkaart

Product

Prijs

Keuringskosten

€ 50,00

Legeskosten

€ 29,75

De gehandicaptenparkeerkaart is persoonsgebonden. Bij overlijden moet de kaart worden ingeleverd. Diefstal of verlies moet u meteen melden.

Aanvragen

  1. Vul het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (PDF, 2.497 kb)  in en stuur deze op naar de gemeente.
  2. Aan de aanvraag is een wettelijk verplichte keuring verbonden. Hiervoor dient u direct een bedrag van € 45,00 te betalen.
  3. Een keurende instantie stelt een geneeskundig onderzoek in. Mogelijk kan een keuring achterwege blijven. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Gilze en Rijen.
  4. De gehandicaptenparkeerkaart moeten wij aan de aanvrager persoonlijk uitreiken. U ontvangt bericht wanneer hij voor u klaar ligt.
  5. Wanneer u de gehandicaptenparkeerkaart ophaalt, dient u € 28,55 aan legeskosten te betalen. Maak hiervoor een afspraak.