Voor wie is het lintje?

Het jeugdlintje is er voor jongeren tussen 6 en 18 jaar in de gemeente Gilze en Rijen. Het is er voor hen die zich belangeloos hebben ingezet voor onze samenleving. Een paar voorbeelden: een jongere heeft zich ingezet voor een goed doel; een jongere die oudere mensen helpt of heeft geholpen; een jongere heeft iets heldhaftigs gedaan zoals bijvoorbeeld een hond gered die door het ijs is gezakt. Ofwel, een jongere die een goed voorbeeld is geweest voor anderen komt in aanmerking voor een jeugdlintje.

Welke jongere uit Gilze en Rijen verdient een lintje?

Je hoort vaak op televisie en radio dat ‘grote mensen’ een onderscheiding van de burgemeester of van de koningin krijgen. Deze mensen hebben zich bijvoorbeeld jaren ingezet om andere mensen te helpen of hebben iemands leven gered. Jongeren worden hierbij vaak vergeten. Daarom is er in Gilze en Rijen ook voor jongeren een jeugdlintje.

Hoe meldt u een jongere aan?

Iedereen kan een jongere aanmelden via dit formulier (PDF, 634 kb) . Het volledig ingevulde formulier stuurt u op of geeft u af op het gemeentehuis in Rijen. Dit moet gebeuren vóór 5 november 2021. Het is de bedoeling dat drie personen het formulier ondertekenen. Belangrijk is dat in ieder geval één persoon meerderjarig is en geen familie is van de voorgedragen jongere.

Wie beslist er over het lintje?

Een officiële jury beoordeelt welke jongeren een lintje ontvangen. De jury bestaat uit

  • drie leden van de jeugdgemeenteraad
  • wethouder jeugd

Wanneer reikt de gemeente de jeugdlintjes uit?

De wethouder jeugd reikt samen met de jeugdburgemeester het jeugdlintje uit in de week van 20 november. Meer informatie hierover volgt nog.