Leerlingenvervoer

Kan uw kind vanwege een structurele handicap of ziekte niet zelfstandig naar school reizen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op leerlingenvervoer. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van reiskosten of aangepast vervoer.

Aanvragen

Voor het aanvragen van Leerlingenvervoer maakt u gebruik van het aanvraagformulier Leerlingenvervoer. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Het formulier is rechtstreeks verbonden met de administratie van de gemeente.

Voortgezet onderwijs

Als uw kind naar het Voortgezet Onderwijs gaat, heeft u geen automatisch recht meer op leerlingenvervoer. Uw kind moet zelfstandig naar school reizen of u dient zelf het vervoer te regelen. Als uw kind vanwege zijn/haar beperking niet zelfstandig kan reizen en u zelf niet bij machte bent om uw kind naar school te brengen, kunt u contact opnemen met MEE West-Brabant. Zij gaan in gesprek met u en brengen advies uit aan de gemeente. De gemeente zal vervolgens een besluit nemen over wel/niet toekennen van leerlingenvervoer.

Om uw kind zelfstandig te leren reizen heeft de gemeente bij MEE West-Brabant het project MEE op Weg ingekocht. 

Ziekmeldingen, betermeldingen, klachten en vragen

U kunt voor alle zaken die betrekking hebben op het Leerlingenvervoer contact opnemen met Regiovervoer Midden-Brabant. Van deze organisatie krijgt u een inlogcode. U kunt met deze code 24 uur per dag afmeldingen doorgeven.

Incidentele wijzigingen voor de ophaal-/afzetadressen kunt u via e-mail doorgeven via llv@regiovervoermiddenbrabant.nl. Vaste wijzigingen geeft u uiterlijk 5 werkdagen voordat de wijziging ingaat door via een email aan soza-admin@abg.nl.

Klachten over het vervoer kunt u op werkdagen van 07.00 uur tot 17.00 uur melden bij Regiovervoer Midden-Brabant op telefoonnummer 0900-7755862 of via e-mail op llv@regiovervoermiddenbrabant.nl. Indien klachten niet worden opgepakt of volgens u niet correct worden behandeld, dan kunt u de klacht doorgeven via zorg@gilzerijen.nl.

U kunt ook op werkdagen van 07.00 uur tot 17.00 uur bellen met nummer 0900-7755862 (lokaal tarief).