Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap. Dan zorgt de gemeente voor vervoer of krijgt u een vergoeding voor de reiskosten. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Aanvragen

Maak hiervoor gebruik van het aanvraagformulier leerlingenvervoer (PDF, 50 kb) . U kunt het formulier invullen en per mail opsturen naar info@gilzerijen.nl.

Ziekmeldingen, betermeldingen, klachten en vragen

U kunt voor alle zaken die betrekking hebben op het leerlingenvervoer contact opnemen met het Servicepunt Leerlingenvervoer Midden-Brabant. Dit kan via de website www.leerlingenvervoermiddenbrabant.nl. U kunt hier een inlogcode aanvragen. U kunt met deze code 24 uur per dag wijzigingen doorgeven of klachten over het vervoer melden. Als u geen internet heeft, kunt u op werkdagen van 07.00 uur tot 17.00 uur bellen met nummer 0900-7755862 (lokaal tarief).