Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Mantelzorg

Als gemeente stimuleren we u nadrukkelijk de regie over uw leven zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Daar bent u in de meeste gevallen beter mee af. Daarom bekijken we eerst samen met u, wat uw gezinsleden, uw familie of vrijwilligers in de buurt voor u kunnen betekenen. Dit heet mantelzorg.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving.

Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Waar kan ik met vragen over mantelzorg terecht?

Heeft u een vraag over mantelzorg of wilt u mantelzorg bieden maar u komt er niet uit? Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg biedt dan uitkomst. Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg biedt naast informatie en advies ook individuele- en groepsactiviteiten ter ondersteuning van de mantelzorger.

Mantelzorgers en vrijwilligersverzekering

Voldoet u als mantelzorg aan de volgende voorwaarden:

  • Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg.
  • Minimaal 8 uur per week.
  • Aan een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.
  • De zorg is niet voor een hulpverlenend beroep.

Dan kan je een beroep doen op de rubrieken ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering binnen de collectieve gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Download hieronder de voorwaarden voor meer informatie.

Heeft u plannen voor een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Die woning is bedoeld voor de persoon die voor u zorgt. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis.

Wat moet ik doen?

De eerste stap is een gesprek met de gemeente. Een Wmo-consulent, een medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en een medewerker Vergunningverlening bespreken dan samen met u alle plannen en wensen van u en uw mantelzorger(s).

Hoe vraag ik een gesprek aan?

U vult dit formulier in en mailt het naar sociaaldomein@abg.nl. U kunt het formulier ook afgeven bij de balie van het gemeentehuis. Een Wmo-consulent neemt binnen enkele werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Zijn er naast de hoofdaanvragers nog meer zorgontvangers of mantelzorgers? Dan kunt u dat aangeven in het vakje Bijzonderheden.

Mantelzorgcompliment 2018

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor mensen met een chronische ziekte, een handicap of mensen die hulpbehoevend zijn. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Als waardering hiervoor krijgen zij het mantelzorgcompliment. Dit is dit jaar ook weer een cadeaubon ter waarde van 100 euro. Deze bon is te besteden bij winkeliers en horeca in onze gemeente.

Wie komt in aanmerking voor het mantelzorgcompliment?

Degene die:

  • minimaal 8 uur per week voor tenminste 3 maanden hulp verleent aan een naaste;
  • zorgt voor iemand die in de gemeente Gilze en Rijen woont.

Degene die zorgt krijgt én degene die de zorg geeft kunnen het mantelzorgcompliment aanvragen voor degene die de zorg biedt. De aanvraag moet ondertekend zijn door zowel degene die de zorg krijgt als de mantelzorger. De aanvraag moet uiterlijk 31 december 2018 binnen zijn.

U kunt maar één mantelzorgcompliment per zorgvrager aanvragen.

Hoe vraag ik een mantelzorgcompliment aan?

Bent u lid van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg, dan komt u automatisch in aanmerking voor het mantelzorgcompliment.U hoeft dan geen mantelzorgcompliment aan te vragen.

Bent u geen lid van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg, download dan het aanvraagformulier (PDF, 340 kb) . U kunt het formulier ook ophalen in het gemeentehuis in Rijen, de bibliotheek in Rijen, De Schakel in Gilze, De Molenwiek in Molenschot en The Chump in Hulten.

Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier uiterlijk 31 december 2018 naar: Gemeente Gilze en Rijen, t.a.v. Nancy Heijblom, Antwoordnummer 227, 5100 VH Rijen. Een postzegel is niet nodig. U kunt het formulier ook afgeven in het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Rijen) of mailen naar nancyheijblom@abg.nl onder vermelding van ‘mantelzorgcompliment Gilze en Rijen 2018’.

Ben jij een jonge mantelzorger?

Jonge mantelzorgers (tot en met 23 jaar) kunnen zich aanmelden via: coradenbesten@abg.nl of tel. 088 – 38 21 135. In overleg met de jonge mantelzorger kijken we naar een persoonlijke invulling van het compliment (PDF, 492 kb) .

Vragen

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0161 of via coradenbesten@abg.nl