Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Meedoenregelingen voor kinderen

Dansen, muziek maken of toneel spelen, voetballen, tennissen of judoën. Ook voor kinderen uit gezinnen met een krappe portemonnee moet dat mogelijk zijn. Gilze en Rijen biedt op verschillende manieren ondersteuning. Het doel is dat alle kinderen mee kunnen doen.

Meedoenregelingen voor kinderen van 4 tot 18 jaar

De gemeente heeft een duidelijke folder gemaakt waarin u alle informatie overzichtelijk terug kunt vinden. U vindt deze folder onderaan de pagina als download.

Via de gemeente

De gemeente kan voor inkomens tot 110% van het sociaal minimum in de vorm van bijzondere bijstand ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld als het gaat om:

  • contributie van een club, een dagje uit, enzovoorts;
  • zwemlessen A en B diploma;
  • een fiets, of;
  • een pc/laptop.

Dit zijn voorbeelden. Er zijn meer kosten waarvoor bijzondere bijstand kunt aanvragen.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen met het formulier aanvraag bijzondere bijstand onderaan de pagina. Voor meer informatie: www.gilzerijen.nl/bijzonderebijstand.

Via Stichting Leergeld

Stichting leergeld biedt gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, financiële ondersteuning op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de volgende activiteiten: gedeelte van de ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp, contributie, aanschaf sportkleding en creatieve cursussen. Stichting Leergeld vergoedt alleen kosten van een lopend seizoen. Voor ieder nieuw seizoen is een nieuwe aanvraag nodig.

Ouders of verzorgers kunnen bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Stichting Leergeld komt altijd eerst op huisbezoek.

Via Jeugdfonds Cultuur en Sport

Jeugdfonds Cultuur en Sport biedt gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, de mogelijkheid om contributie voor sport en cultuur te vergoeden. Na goedkeuring maakt het fonds het geld over aan de vereniging of club. Het Jeugdfonds heeft intermediairs die namens de kinderen (en ouders) een aanvraag kunnen indienen bij de fondsen.

Jeugdfonds Cultuur

Voor het Jeugdfonds Cultuur in Stichting TooN! de intermediair in Gilze en Rijen. Wilt u een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Cultuur dan kunt u contact opnemen met:

Mark Tittulaer, Coördinator Stichting TooN!
Adres: CC De Boodschap
Nassaulaan 62-64
5121 BC, Rijen

06 – 27275894 en 0161 - 224314
info@toonjetalent.nl
www.toonjetalent.nl

Jeugdfonds Sport

Het Jeugdfonds Sport is in Gilze en Rijen op zoek naar intermediairs. U kunt uw aanvraag rechtstreeks indienen bij brabant@jeugdfondssport.nl.

Inkomensgrenzen

Bedragen per 1-1-2019. Let op: er kunnen aanvullende voorwaarden gelden, bijvoorbeeld qua vermogen.

Percentage van het sociaal minimum

Netto-bedrag alleenstaande ouder

Netto-bedrag echtpaar

110% (geldt voor bijzondere bijstand)

€ 1.071,70

€ 1.531,00

120% (geldt voor andere kindregelingen)

€ 1.169,12

€ 1.670,18

Vragen?

Loop binnen bij het spreekuur van het Instituut voor Maatschappelijk Werk. Elke donderdag van 13.00-15.00 uur, Antoinette Nijhoffstraat 15 in Rijen. Tel. 0161-231531 (bellen kan ook buiten de tijden van het spreekuur).

U kunt ook terecht bij het Inloopspreekuur van het Budgetcafé in Rijen: Het Palet, Rembrandtlaan 54. Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur (uitgezonderd schoolvakanties).