Meedoenregelingen voor kinderen

Dansen, muziek maken of toneel spelen, voetballen, tennissen of judo?n. Ook voor kinderen uit gezinnen met een krappe portemonnee moet dat mogelijk zijn. Gilze en Rijen biedt op verschillende manieren ondersteuning. Het doel is dat alle kinderen mee kunnen doen.

Meedoenregelingen voor kinderen van 4 tot 18 jaar

De gemeente heeft een duidelijke folder gemaakt waarin u alle informatie overzichtelijk terug kunt vinden. U vindt deze folder onderaan de pagina als download.

Via de gemeente

De gemeente kan voor inkomens tot 110% van het sociaal minimum in de vorm van bijzondere bijstand ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld als het gaat om:

 • contributie van een club, een dagje uit, enzovoorts;
 • zwemlessen A en B diploma;
 • een fiets, of;
 • een pc/laptop.

Dit zijn voorbeelden. Er zijn meer kosten waarvoor bijzondere bijstand kunt aanvragen.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen met het formulier aanvraag bijzondere bijstand onderaan de pagina. Voor meer informatie: www.gilzerijen.nl/bijzonderebijstand.

Via Stichting Leergeld

Stichting leergeld biedt gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, financiële ondersteuning op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de volgende activiteiten: gedeelte van de ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp, contributie, aanschaf sportkleding en creatieve cursussen. Stichting Leergeld vergoedt alleen kosten van een lopend seizoen. Voor ieder nieuw seizoen is een nieuwe aanvraag nodig.

Ouders of verzorgers kunnen bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Stichting Leergeld komt altijd eerst op huisbezoek.

Via Jeugdfonds Cultuur en Sport

Het Jeugdfonds Cultuur en Sport maakt het mogelijk dat iedereen kan sporten of iets kan doen met cultuur. Gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum betalen niet zelf voor het lidmaatschap. Wel moeten gezinnen daarvoor een aanvraag sturen. Na goedkeuring maakt het Jeugdfonds het geld over aan de vereniging of club. Het Jeugdfonds heeft contactpersonen die namens de kinderen (en ouders) een aanvraag kunnen indienen bij de fondsen.

Jeugdfonds Cultuur
Voor het Jeugdfonds Cultuur is Stichting TooN! het aanspreekpunt in Gilze en Rijen. Wilt u een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Cultuur? Neem dan contact op met: Mark Tittulaer, Cultuurplaats, CC De Boodschap, Nassaulaan 62-64 in Rijen. Het telefoonnummer is 06 - 27 27 58 94 en 0161 - 22 43 14 of mail naar mark@cultuurplaats.nu

Jeugdfonds Sport
Voor het Jeugdfonds Sport zijn er verschillende contactpersonen in onze gemeente. Wilt u een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport? Neem dan contact op een van deze partijen:

 • IMW Tilburg
 • Voedselbank
 • (Stichting) Leergeld
 • MEE West-Brabant
 • (Woonstichting) Leystromen
 • Buurtsportcoaches
 • Mark Tittulaer, Cultuurplaats.

Inkomensgrenzen

Bedragen per 1-7-2019. Let op: er kunnen aanvullende voorwaarden gelden, bijvoorbeeld qua vermogen.

Percentage van het sociaal minimum

Netto-bedrag alleenstaande ouder

Netto-bedrag echtpaar

110% (geldt voor bijzondere bijstand)

€ 1.076,79

€ 1.538,27

120% (geldt voor andere kindregelingen)

€ 1.174,68

€ 1.678,17

Uw netto inkomen per maand is inclusief:

 • vakantiegeld

Uw netto inkomen per maand is exclusief:

 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • bijzondere bijstand
 • kindgebonden budget
 • kinderopvangtoeslag
 • persoonsgebonden budget

Vragen?

Loop binnen bij het spreekuur van het Instituut voor Maatschappelijk Werk. Elke donderdag van 13.00-15.00 uur, Antoinette Nijhoffstraat 15 in Rijen. Tel. 0161-231531 (bellen kan ook buiten de tijden van het spreekuur).

U kunt ook terecht bij het Inloopspreekuur van het Budgetcafé in Rijen: Het Palet, Rembrandtlaan 54. Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur (uitgezonderd schoolvakanties).