Nieuws van de gemeente

Hulp bij (dreigend) baanverlies

Door de coronacrisis dreigen meer mensen hun werk te verliezen of zijn ze hun baan al kwijtgeraakt. Daarom is het RMT Arbeidsmarktregio Midden-Brabant opgericht. Dit team biedt...

Bodemonderzoeken in de stationsomgeving

We werken aan een verbetering van de stationsomgeving van Rijen. Onderdeel daarvan is de aanleg van een onderdoorgang op de plaats van de huidige overweg. Dat doen we samen met...

Staatsbosbeheer werkt aan zonering boswachterij Dorst

Staatsbosbeheer werkt aan de inrichting van boswachterij Dorst. De grote grazers komen terug en verschillende recreatievormen, zoals fietsen en wandelen, krijgen een eigen plek in...

Pilot Regio Hart van Brabant - Jongeren met problemen kiezen zelf hun mentor: JIM

Hoe kan de hulpverlening aansluiten bij iemands eigen netwerk? En voorkomen we daarmee dat een jongere uit huis wordt geplaatst en misschien zelfs dakloos wordt? Die vragen spelen...

Afspraken gemaakt over woningbouw in het zuidwesten van Gilze

Projectontwikkelaar Vexpro en de gemeente sluiten een intentieovereenkomst voor het ontwikkelen van woningbouw op de locatie Oranjestraat 113 in Gilze. Deze locatie in het...

Inzien archief bouwtekeningen van de gemeente Gilze en Rijen

Er zijn veel mensen die de historie van een bepaald gebouw of perceel onderzoeken. Dit kan zijn vanuit historische interesse of om bouwkundige redenen. De bouwtekeningen van vóór...

Milieustraat Rijen

Anders dan op uw afvalkalender vermeld staat, is de milieustraat in Rijen op Koningsdag (dinsdag 27 april) gesloten. Wilt u een bezoek brengen aan de milieustraat? Maak vooraf een...

TONK: tijdelijke ondersteuning woonkosten

De gemeente helpt mensen die moeite hebben om hun woonkosten te betalen als gevolg van de coronacrisis. Daarvoor hebben we TONK, een nieuwe overheidsregeling voor huishoudens.  Ve...

Bent u ondernemer en staat u voor een financiële uitdaging? Er is hulp.

Ondernemen is niet altijd even makkelijk en brengt uitdagingen met zich mee. Zo kan het zijn dat u de financiële situatie van uw bedrijf (even) niet meer overziet en/of dat u...

Clusterplaats te krap? Meld het ons

Afgelopen week kreeg u of deze week krijgt u van ons een brief over het juist aanbieden van de afvalcontainers. Een aantal inwoners geeft aan dat er op de clusterplaats in hun...

Avondopenstelling balie burgerzaken gemeentehuis Gilze en Rijen weer iedere week

In verband met de coronamaatregelen vond de avondopenstelling van de balie van de afdeling burgerzaken in het gemeentehuis 1 keer in de 2 weken plaats. Ook is het gemeentehuis nog...

Maatregelen tegen geluidhinder rijksweg A58 in onze gemeente bekend

Rijkswaterstaat vermindert met het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In onze gemeente komen langs de A58 woningen in aanmerking...

Regels voor (pré-) mantelzorgwoningen versoepeld

Vanaf dit jaar is het mogelijk om een pré-mantelzorgwoning te realiseren. De regels voor een ‘gewone’ mantelzorgwoning zijn aangepast en daardoor versoepeld. Wat is een...

Vitrine met 1000-jaar oude boomput verplaatst

Eind april/begin mei starten we met de herinrichting van het Bisschop de Vetplein in Gilze. Wanneer precies dat laten we u nog weten. We zijn nu bezig met de voorbereidende...

Waar zijn onze planten?

We zijn druk bezig met het natuurlijk bestrijden van de eikenprocessierups. Dat doen we door het aanplanten van bes-rijke struiken en/of het inzaaien van bloemen op verschillende...

In 2050 van het aardgas af: hoe gaan we dat doen in Gilze en Rijen?

De gemeenteraad stelde op 29 maart een plan van aanpak voor de Transitievisie Warmte vast. De eerste stap op weg naar een aardgasvrije gemeente in 2050. Want het is de bedoeling...

Ben alert op de Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant en verdringt andere planten. Het is een enorme woekeraar die zich razendsnel vermeerdert. De wortels groeien in kieren en voegen...

College geeft impuls aan verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Als het aan het college ligt zijn (bijna) alle gemeentelijke gebouwen in 2030 voorzien van het energielabel A. Daardoor besparen we energie(kosten) en geeft de gemeente invulling...

Inwoners waarderen bladkorven, college stelt voor dat bladkorven blijven

Ieder najaar zetten we ongeveer 200 bladkorven in de openbare ruimte waar inwoners het vallend blad van gemeentebomen in kunnen doen. In 2019 nam de gemeenteraad een motie aan om...

Aanwijzingstermijn lokale omroep verloopt

De huidige aanwijzingstermijn van Stichting Radio Televisie Gilze en Rijen als lokale publieke media-instelling van de gemeente Gilze en Rijen verloopt. Deze stichting is voor...

Herontwikkeling gebied Margriethal-Tropical Rijen: sporten en wonen in een parkomgeving

De nieuwe sporthal en het woongebouw op het terrein van de Margriethal en het voormalige zwembad Tropical in Rijen komen in een parkomgeving te liggen. Dat blijkt uit het programma...

Sluitingstijden gemeentehuis tijdens de komende feestdagen

In verband met de komende feestdagen is het gemeentehuis gesloten op: Maandag 5 april (Tweede Paasdag) Maandag 26 april en dinsdag 27 april (Koningsdag) Woensdag 5 mei Donder...

Corona: meer maatregelen om inwoners, ondernemers en verenigingen te ondersteunen

Een jaar geleden kregen we ook in de gemeente Gilze en Rijen te maken met strenge coronamaatregelen. Deze week werd duidelijk dat de strenge maatregelen en de lockdown nog weken...

College van Gilze en Rijen stemt in met Regionale Energie- en Klimaatstrategie

Het College van B&W heeft deze week ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. In de REKS staat hoe en waar we energie kunnen besparen en...

Stichting Ferro bouwt 43 appartementen aan het Stationsplein in Rijen

Op het terrein aan het Stationsplein en de Laagstraat in Rijen bouwt Stichting Ferro twee gebouwen met daarin 43 huurappartementen. Stichtingsvoorzitter Rene Eijsermans en...

Denk met ons mee hoe we afval nog beter kunnen scheiden en vul de afvalenquête in!

In 2019 zijn wij gestart met het afval anders in te zamelen. Samen met u hebben we gewerkt aan vermindering van ons restafval. We zijn op de goede weg! De hoeveelheid restafval per...

Werkzaamheden paden en grasvelden centrumplan Gilze parkdeel starten op 22 maart 2021

De komende weken krijgt een deel van de inrichting van Centrumplan Gilze Parkdeel definitief vorm. Vanaf maandag 22 maart leggen we de paden en grasvelden in het parkdeel aan. Ook...

Gilze en Rijen is ook in 2021 een van de goedkoopste gemeenten van Nederland

Ook in 2021 staat de gemeente Gilze en Rijen in de top 5 van goedkoopste gemeenten in Nederland. Dat blijkt uit de Atlas van de lokale lasten 2021 van het Centrum voor Onderzoek...

Bedrijfspand in Rijen gesloten na vondst van een hennepkwekerij in aanbouw

Een bedrijfspand aan de Julianastraat in Rijen is voor de duur van 6 maanden gesloten vanwege een overtreding van de Opiumwet. Dat heeft burgemeester Derk Alssema besloten. Op 23...

Ontwerpbestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’ in Rijen komt ter inzage

Het college legt het ontwerpbestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’ in Rijen binnenkort ter inzage. Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 375 woningen mogelijk. Het  college...

Meld problemen in de buitenruimte via de BuitenBeterapp

Geef met uw smartphone eenvoudig en snel problemen die u buiten tegen komt door. Een losse stoeptegel, vernielingen of kapotte straatverlichting kunt u via uw mobiele telefoon...

TONK: tijdelijke ondersteuning woonkosten

De gemeente helpt mensen die moeite hebben om hun woonkosten te betalen als gevolg van de coronacrisis. Daarvoor hebben we TONK, een nieuwe overheidsregeling voor huishoudens.  Ve...

Ondersteuning provincie of cultuurfonds bij groene initiatieven

De provincie ondersteunt groene initiatieven. Het cultuurfonds ondersteunt projecten gericht op versterking van waternatuur. Provincie Noord-Brabant Wilt u een bijenlint...

Woning in Gilze gesloten na vondst hennepkwekerij

Burgemeester Derk Alssema heeft besloten een woning aan de Pastoor Conincxstraat in Gilze voor 2 maanden te sluiten omdat de Opiumwet is overtreden. Op 10 februari 2021 hield de...

Gilze krijgt een duurzaam en groen Bisschop de Vetplein

We gaan het Bisschop de Vetplein in Gilze opnieuw inrichten. Tegelijkertijd vervangen we de 65 jaar oude riolering en zorgen we ervoor dat regenwater apart opgevangen wordt. We...

Gemeente gebruikt uitkomsten burgerpeiling om dienstverlening verder te verbeteren

In opdracht van de gemeente Gilze en Rijen hield onderzoeksbureau Het PON & Telos een burgerpeiling. De burgerpeiling was via een vragenlijst uitgezet onder ruim 3.000 inwoners van...

Bedrijfsverhuizing in Rijen biedt kansen voor ontwikkelen nieuwe woonbuurt

De Bunte Vastgoed Zuid B.V. werkt aan een plan voor de bouw van ongeveer. 35 woningen op de locatie van Kin Installatietechniek aan de Rector Buijselstraat in Rijen. Kin...

Waardering station Gilze Rijen stijgt

De waardering voor treinstation Gilze Rijen stijgt. Dat blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor 2020 van ProRail en NS onder bijna 70.000 reizigers. In 2020 waardeerde 72% van de...

Opschoondag uitgesteld naar zaterdag 18 september

Vanwege de huidige maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben we besloten om in maart in onze gemeente niet mee te doen met de Landelijke Opschoondag. N...

Natuur in de wijk: veel extra planten, struiken, bomen en nestkastjes

Deze week bezorgt Orbis de planten van het project Natuur in de Wijk. Vanaf eind vorig jaar konden inwoners in het centrum van Gilze en de oostzijde van Rijen zich inschrijven voor...

Landelijke maatregelen corona: voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

De coronamaatregelen vragen veel van iedereen, zowel fysiek als mentaal. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart...

Woning in Rijen gesloten na vondst van een hennepstekkerij

Een woning aan de Tuinstraat in Rijen is voor 2 maanden gesloten omdat de Opiumwet is overtreden. Burgemeester Derk Alssema nam dit besluit. Op 19 januari 2021 hield de gemeente...

Gilze en Rijen beweegt! daagt jong en oud uit om te bewegen

De gemeente Gilze en Rijen investeert fors in sport. Zo hebben we veel binnen- en buitensportvoorzieningen en een enthousiaste groep professionele buurtsportcoaches in dienst....

Gezocht: zappers

Ruimt u regelmatig zwerfafval op in onze gemeente? Dan komen wij graag met u in contact! We zijn erg blij met uw hulp. We willen graag weten waarom u dit doet, in welk gebied, wat...

Bestrijding eikenprocessierups: beplanting zorgt voor gunstige omstandigheden voor natuurlijke vijanden

We zetten in op natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Dat doen we onder andere door de beplanting aan te passen. Dit zorgt voor gunstige omstandigheden voor de...

Digitale bijeenkomst Handreiking zon druk bezocht

Op 16 februari hebben we met 90 inwoners van onze gemeente gesproken over de handreiking zon. Deze maakt onderdeel uit van onze ambitie om minder CO2 uit te stoten en meer duurzame...

Heeft u een uitnodiging voor de coronavaccinatie en bent u minder mobiel? Denk aan ANWB AutoMaatje!

Heeft u een uitnodiging gekregen om u te laten vaccineren tegen corona maar bent u minder mobiel? Als u in Rijen woont kunt u gebruik maken van ANWB AutoMaatje. Vrijwilligers...

Hulp en ondersteuning voor gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire

Woont u in onze gemeente en bent u een gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst? Dan kunt u voor hulp en ondersteuning ons terecht. De...

Waar levert u uw lege batterijen in?

Wist u dat batterijen brand kunnen veroorzaken als u ze bij het restafval gooit? Dit levert voor onze medewerkers gevaarlijke situaties op. Batterijen en accu’s horen dan ook bij...

Wilt u weten waar wij strooien?

We krijgen veel vragen over het strooibeleid. Vooral de vraag of er nog gestrooid wordt en wanneer. Onze buitendienst werkt met man en macht om de wegen schoon te krijgen en...

Niet lekker in je vel? Praat erover!

Wij vinden het belangrijk dat het goed gaat met álle jongeren in onze gemeente en zetten ons daar dan ook voor in. Tijdens de coronacrisis merken we dat veel jongeren het zwaarder...

Blauwe Maan maakt seksueel misbruik bespreekbaar via #YouToo?

Met het project #YouToo? willen social designers Anne Ligtenberg en Mats Horbach samen met hulporganisatie Blauwe Maan seksueel misbruik voor alle betrokkenen beter bespreekbaar...

Digitale rondleiding door nieuwbouw OBS De Wildschut in Gilze is vanaf nu mogelijk

Dit voorjaar verhuist basisschool De Wildschut in Gilze naar het nieuwe schoolgebouw. Veel mensen willen graag een kijkje nemen in de nieuwbouw. Daarom bieden we een online...

Voorzitter aangesteld voor overleggen luchthavenbesluit Gilze-Rijen

Goed overleg tussen Defensie, gemeente en omwonenden is nodig om tot een gedragen luchthavenbesluit voor Vliegbasis Gilze-Rijen te komen. René Peerenboom is daarom aangesteld als...

Let op: GGD vaccineert geen ouderen aan huis!

Ouderen in onze regio worden gebeld door mensen die zich voordoen als werknemers van de GGD. Deze mensen willen een afspraak maken voor een coronavaccinatie bij de mensen aan huis....

Gratis hulp en ondersteuning bij beginnende schulden

Lukt het u niet om rekeningen op tijd te betalen? Dat is niets om u voor te schamen. Het kan namelijk iedereen overkomen. Het gaat over bijvoorbeeld betalingsachterstanden van...

Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook ’s avonds bereikbaar

Vanwege de avondklok kunt u nu ook ’s avonds chatten met Veilig Thuis. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tot en met 9 februari...

Somber of gespannen in deze tijd van corona?

Bent u somber of gespannen door het leven in tijden van het coronavirus? Praat er samen over met mensen in uw omgeving. Of bel een van de hulplijnen om te praten over uw (angstige)...

Burgemeester blikt terug op inzet noodbevel

Bovenop de geldende coronamaatregelen besloot ik om maandagavond 25 januari 2021 een noodbevel af te vaardigen en een veiligheidsrisicogebied in te stellen voor de bebouwde kom van...

Rijbewijzen opnieuw langer geldig vanwege lockdown

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het voor u misschien niet mogelijk om uw rijbewijs op tijd te verlengen. Er is nu een nieuwe regeling. Als uw rijbewijs tussen 1...

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

Om burgers, bedrijven en organisaties goed van dienst te kunnen zijn, gebruiken veel overheidsorganisaties gegevens. Het gebeurt wel eens dat iemand een fout in die gegevens...

Plantgoedactie NLGR is ongekend succes in jubileumjaar

10 jaar geleden bedacht de uilenwerkgroep van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) een plantgoedactie. Tegen een korting van 50% (de andere helft betaalt de...

Start werkzaamheden korte termijn maatregelen wateroverlast Rijen Noord Oost

Binnenkort start aannemer Gebr. De Leeuw BV met de werkzaamheden om de wateroverlast bij extreme buien in Rijen Noord Oost te verminderen. Wanneer gaan we beginnen? Op maandag 1...

Boodschap voor alle veteranen in onze regio

Op 6 januari zou het Veteranen ontmoetingscentrum in Tilburg geopend worden: de huiskamer voor alle veteranen en thuisfront in onze regio. Dat ging helaas niet door vanwege de...

Meedoen is belangrijk

Kinderen die in gezinnen met minder geld leven, willen ook graag sporten, hun verjaardag vieren of meegaan met schoolkamp of een schoolreisje. Wist u dat hier regelingen voor zijn?...

Oud papier en karton alleen aanbieden in papiercontainer

Oud papier verzamelt u in de speciale papiercontainer. De papiercontainer legen we gratis in de hele gemeente, iedere 4 weken. Op www.mijnafvalwijzer.nlof op de afvalwijzerapp ziet...

Tien tips voor ouders en verzorgers in onzekere tijden (corona)

Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Helemaal niet in onzekere tijden zoals nu. Om u te helpen delen we deze tien tips met u: Stel uw kind gerust Houd vast aan dagelijkse...

Ook de gemeente Gilze en Rijen sluit zich aan bij de statiegeldalliantie

De gemeente Gilze en Rijen heeft zich aangesloten bij de actie ‘Statiegeld op blikjes! Yes we can! Een actie waar steeds meer maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven...

6 tips tegen vastvriezen afval in container

In deze wintermaanden kan het deksel van uw container vastvriezen. Leg een houtje onder de deksel om dit te voorkomen. Onze tips Zo voorkomt u dat afval vastvriest in uw...

Vaccinatie tegen corona

Woensdag 6 januari kreeg verzorgende verpleeghuismedewerkster Sanna de eerste coronavaccinatie. Die dag zijn ook ziekenhuizen – ook in onze regio – gestart met vaccineren van het...

Iedereen hoort erbij, iedereen doet mee!

We vinden het belangrijk dat alle inwoners gelijkwaardig mee kunnen doen. Dit kunnen we niet alleen en daarom hebben we uw hulp nodig. Denkt u met ons mee? Heeft u een beperking...

Overzicht betaaldagen bijstandsuitkeringen

Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Dan is het prettig om te weten wanneer deze aan u betaald wordt, hiervoor hebben we een overzicht gemaakt. In het overzicht ziet u per...

Gezocht: ervaringsdeskundigen om onze gemeente voor iedereen toegankelijk te maken

Hoe maak je Gilze en Rijen écht toegankelijk voor iedereen? De gemeenteraad en het college kiezen voor een aanpak waarin de inbreng van ervaringsdeskundigen centraal staat. Dat...

Nieuwjaarstoespraak burgemeester

Op maandag 4 januari zetten we in de loop van de dag een filmpje online met de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. Dat doen we via Facebook, www.gilzerijen.nl en Twitter. Ook...

Identiteitskaart met DigiD-inlogfunctie

Als u vanaf maandag 4 januari een (nieuwe) identiteitskaart aanvraagt, krijgt u een identiteitskaart met inlogfunctie. U kunt dan met uw identiteitskaart inloggen bij de overheid,...

Vanaf 1 januari : Zet uw container met dekselopening naar straat

We hebben een nieuwe vuilniswagen aangeschaft met zijbelading. Dit werkt makkelijker. De chauffeur hoeft niet meer uit de wagen. Met de zijlader kunnen we twee containers...

Voorontwerpbestemmingsplan is volgende stap om stationsomgeving Rijen te verbeteren

Al meer dan 150 jaar stappen mensen in en uit de trein op NS-station Gilze-Rijen. Van oudsher verbindt de stationsomgeving dus mensen met elkaar. Het stationsgebouw is net...

Gemeente treft maatregelen om kans op wateroverlast in Rijen Noord Oost te beperken

Afgelopen zomer is de wijk Rijen Noord Oost getroffen door wateroverlast van extreme regenbuien. Om deze overlast op korte termijn te verminderen start de gemeente met het treffen...

Eerste schets vernieuwde sporthal Achter de Tuintjes laat veel licht en groen zien

Na de vernieuwbouw van sporthal Achter de Tuintjes in Gilze krijgen het pand en de directe omgeving een groene uitstraling. In de nieuwbouw komt veel glas. Dat blijkt uit de eerste...

Digitale afvalkalender online

Zoals u weet stappen we vanaf 2021 over naar een digitale afvalkalender. U kunt de kalender bekijken via www.mijnafvalwijzer.nl of via de Afvalwijzerapp. Met een digitale...

Lockdown om contacten tot een minimum te beperken

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en...

Direct uw huis energiezuiniger maken? Besteed de cadeaubon van 35 euro!

Om u nog verder te helpen om energie te besparen, geeft de gemeente cadeaubonnen van 35 euro weg. U kunt de cadeaubon gebruiken in de webshop van het Regionaal Energieloket. U kunt...

Gemeentelijke onderzoeken naar spoortrillingen geven meer inzicht

De gemeenten Oisterwijk, Oosterhout en Gilze en Rijen onderzochten langs het spoor de overlast door trillingen en de schade aan panden. De resultaten bevestigen het beeld van...

De nieuwe Duurzaamheidsnieuwsbrief is uit!

In de nieuwsbrief leest u wat er gebeurt binnen onze gemeente op het gebied van duurzaamheid. Wat doen we zelf, met wie werken we samen en waar kunt u terecht voor een...

Afspraak maken met de gemeente is altijd gratis

We werken alleen op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak met ons maken via 14 0161 of via onze website. Dit is altijd gratis. Er zijn aanbieders die voor u een afspraak maken...

Mondkapje verplicht vanaf 1 december

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea en theaters vanaf 1 december verplicht. Ook in het onderwijs (met...

Handtekeningen staan: Rijen krijgt 2 onderdoorgangen en nieuwe stationsomgeving

In Rijen worden twee drukke spoorwegovergangen vervangen door veilige onderdoorgangen. De stationsomgeving wordt vernieuwd. Daarvoor hebben bestuurders van de gemeente Gilze en...

Ontwikkelkans voor Brabantse ondernemers: digitaal coachingtraject bij Station88

Station 88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie en de gemeentes in Midden-Brabant ontwikkelden een digitaal coachingtraject voor ondernemers. Hiermee willen ze samen ondernemers...

Proef gescheiden afvalbakken winkelcentrum De Laverije Rijen

Deze week starten we een proef met gescheiden afvalbakken. Twee bakken staan bij de in- en uitgang van winkelcentrum Laverije en een op het Wilhelminaplein. De afvalbakken bieden...

Weer thuis: passende plek en goede begeleiding voor kwetsbare inwoners

Steeds meer kwetsbare mensen verhuizen van een locatie voor begeleid wonen naar een gewone woning. Daar kunnen ze zo zelfstandig mogelijk wonen en naar vermogen meedoen in hun wijk...

Provincie Noord-Brabant versterkt groene initiatieven

Wilt u een bijenlint aanleggen, een bloemenstrook in de straat, een voedselbos aanleggen of hebt u een ander idee om uw woonomgeving groener te maken? De provincie Noord-Brabant...

Direct uw huis energiezuiniger maken? Besteed de cadeaubon van 35 euro!

Om u nog verder te helpen om energie te besparen geven we cadeaubonnen van 35 euro weg. U kunt de cadeaubon gebruiken in de webshop van het Regionaal Energieloket. U kunt hier...

Gemeente spoort Geldmaat aan om snel geldautomaat in Gilze te plaatsen

Deze week hoorden we dat de geldautomaat in Gilze op korte termijn weggaat, terwijl er nog geen alternatief is. Reden voor het college om een brief te sturen aan Geldmaat. Geldmaat...

Vrijwilligers in het zonnetje

Bent u vrijwilliger en wilt u graag laten zien hoe leuk vrijwilligerswerk is en wilt u anderen inspireren? Op maandag 7 december is het de Dag van de Vrijwilliger. De dag waarop...

Collectieve Zorgverzekering voor Minima via gemeente

Heeft u een laag inkomen en hoge medische kosten door bijvoorbeeld een chronische ziekte of handicap? En wilt u voor minder kosten toch uitgebreid verzekerd zijn? Dan kunt u...

MBO- en HBO-opleiding landt op Gate2 in Rijen

Met de Cyber Physical Factory vestigt zich MBO en HBO-onderwijs in onze gemeente. De opleiding krijgt een plek op Gate2 in Rijen en biedt ruimte aan honderd studenten. Zij werken...

We praten u bij: Herinrichting Rijen Noord-Oost

De straten Riekevoort, Mosselaar, Doornbos, Zaaren, Sterkenhoeve, Wouwerbroek en Breebroek in Rijen zijn zo’n dertig jaar geleden aangelegd en hebben een grote opknapbeurt nodig....

Tweede Nieuwsbrief preventie natuurbranden

Voor het natuurgebied Boswachterij Ulvenhout & Chaamse Bossen is enkele jaren geleden een Taskforce natuurbranden in het leven geroepen. Daaruit is een driemanschap ontstaan. Dit...

Gemeente start subsidieregeling om tuinen of daken te vergroenen

Inwoners van de gemeente Gilze en Rijen kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor groene daken, het groener maken van tuinen, regenwatervijvers, waterdoorlatende verharding en...

Check of uw oude kleding en textiel geschikt is voor hergebruik

Kleding of textiel dat u niet meer gebruikt, kunt u inleveren in een van de textielcontainers in de gemeente. Textiel dat herdraagbaar is wordt verkocht. Textiel wat niet...