Omgevingswet voor bedrijven

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. De regels gelden voor grote ruimtelijke ontwikkelingen in onze kernen, maar bepalen ook of u bijvoorbeeld uw kantoor of magazijn mag uitbreiden.

Wanneer u met de Omgevingswet te maken krijgt

De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari voor iedereen in Nederland. De Omgevingswet kan gevolgen hebben voor uw bedrijf. Dat geldt met name als u iets wilt veranderen in uw bedrijfsvoering. Bereid u voor op eventuele consequenties bij zo’n verandering. Bekijk hiervoor ook de diverse instructiefilmpjes en video’s. Er zijn ook scenario's waarbij u geen actie hoeft te ondernemen.

Er verandert niets aan uw bedrijfsvoering

Een bedrijf dat niets verandert aan de eigen bedrijfsvoering, hoeft met het in werking treden van de Omgevingswet bijna nooit direct iets te doen. Zo hoeven bedrijven voor een inrichting niet opnieuw een melding te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden. Heeft u vóór 1 januari 2024 een vergunning ingediend en moet de gemeente de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht.

Vergunning of melding

Wanneer u wilt weten of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen, kunt u kijken op de website van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).