Openbare laadpalen elektrische auto

We streven ernaar om te zorgen dat iedereen kan laden, ook als u geen ruimte hebt voor een laadpunt op eigen terrein. Hiervoor plaatst Vattenfall in onze gemeente 27 laadpalen in de openbare ruimte. Dat gebeurt in twee fases.

Acht laadpalen in voorjaar 2022 (fase 1)

Vorig jaar hebben we acht locaties vastgesteld voor acht laadpalen in Rijen. Vattenfall plaatste in het voorjaar laadpalen op onderstaande locaties:

 • in de Sporkt op de parkeerplaatsen tegenover huisnummer 1-3;
 • in de Breebroek op de parkeerplaatsen tegenover huisnummer 2-4;
 • in de Bongelakker op de parkeerplaatsen naast Zaaren 110;
 • in de Doornbos op de parkeerplaatsen bij huisnummer 115;
 • in de Van Hallstraat op de rijbaan tegenover huisnummer 21;
 • op het Walkvat bij het Wagemakerspad.

De laadpalen op het parkeerterrein bij het sportcomplex Den Butter en op de parallelweg Julianastraat (Jurriaen Andriessenstraat) plaatst Vattenfall dit najaar.

Participatietraject publieke laadpalen afgerond (fase 2)

We zijn gestart met de tweede fase. In deze fase plaatsen we 19 nieuwe openbare oplaadpalen. Deze plaatst Vattenfall vanaf 2023. In het voorjaar kon u reageren op de nieuwe laadlocaties via een interactieve kaart. De voorgestelde locaties waren gebaseerd op verwachtingen. Denk hierbij aan gegevens over de verwachte laadbehoefte, spreiding van de laadpalen, parkeerdruk, mogelijkheden voor bekabeling, zichtbaarheid en bereikbaarheid. Er zijn er maar liefst 90 reacties binnengekomen. We hebben deze reacties verwerkt om tot 19 definitieve laadlocaties in de gemeente te komen. Deze locaties zijn in Rijen en in Gilze. Voor elke kern kregen we ook veel suggesties voor nieuwe locaties. Verderop leest u hoe we me deze suggesties omgaan.

Bedankt voor uw hulp bij het bepalen van goede locaties voor laadpalen in de gemeente!

De precieze locaties zijn:

Gilze

 • in de Meierstraat op de parkeerplaatsen naast Oranjestraat 69;
 • in de Kapittelstraat op de parkeerplaatsen op het parkeerterrein van Sporthal Achter de Tuintjes;
 • in de Lange Wagenstraat op het parkeerterrein in het centrumplan Gilze;
 • in de Burgemeester van Mierlostraat op de parkeerplaatsen naast Raadhuisstraat 18;
 • in de Pastoor van de Boschstraat op de parkeerplaatsen naast Pastoor Coomanstraat 7;
 • in de Abdis van Thornstraat op de parkeerplaatsen naast het fietspad naar het Mollebos;
 • op het Hubertusveld op de parkeerplaatsen naast Burgemeester van Poppelstraat 31;
 • op het Haviksnest op de parkeerplaatsen naast Hubertusveld 22;
 • op Den Ouden Hof op de op de parkeerplaatsen naast het Nonnenpad.

Rijen

 • in de Charley Tooropstraat op de parkeerplaatsen naast Theodora Haverstraat 1;
 • in de Jan Steenstraat op de parkeerplaatsen voor 21;
 • in de Vreedestraat  op de parkeerplaatsen naast De Wittstraat 27;
 • in de Gagelrijs op de parkeerplaatsen naast huisnummer 98;
 • in de Irenestraat op de parkeerplaatsen naast Tuinstraat 44;
 • in de Karel Doormanstraat op de parkeerplaatsen bij 2F;
 • in de Scholverbos op de parkeerplaatsen naast Zaaren 182;
 • in de Mgr. Schaepmanstraat op het parkeerterrein bij de Margriethal;
 • op het Looiersveld op de parkeerplaatsen bij 9A;
 • op het A. Adriaansenpad op de parkeerplaatsen nabij de Mgr. Nolensstraat.

Wat gebeurt er met de suggesties voor nieuwe locaties?

Voor elke kern kregen we ook veel suggesties voor nieuwe locaties. Met name voor het centrum van Gilze en het centrum van Rijen. Deze suggesties nemen we mee in de nabije toekomst. We verwachten namelijk dat de vraag naar laadpalen nog meer stijgt. Ook bij nieuwbouwprojecten houden we rekening met de plaatsing van openbare laadpalen.

Waar komen de laadpalen?

Op deze plekken komen de nieuwe laadpalen:

Gilze

 • in de Meierstraat op de parkeerplaatsen naast Oranjestraat 69
 • in de Kapittelstraat op de parkeerplaatsen op het parkeerterrein van Sporthal Achter de Tuintjes
 • in de Burgemeester van Mierlostraat op de parkeerplaatsen naast Raadhuisstraat 18
 • in de Pastoor van de Boschstraat op de parkeerplaatsen naast Pastoor Coomanstraat 7
 • in de Abdis van Thornstraat op de parkeerplaatsen naast het fietspad naar het Mollebos
 • op het Hubertusveld op de parkeerplaatsen naast Burgemeester van Poppelstraat 31
 • op het Haviksnest op de parkeerplaatsen naast Hubertusveld 22
 • op Den Ouden Hof op de op de parkeerplaatsen naast het Nonnenpad

Rijen

 • in de Charley Tooropstraat op de parkeerplaatsen naast Theodora Haverstraat 1
 • in de Jan Steenstraat op de parkeerplaatsen voor 21
 • in de Vreedestraat  op de parkeerplaatsen naast De Wittstraat 27
 • in de Gagelrijs op de parkeerplaatsen naast huisnummer 98
 • in de Irenestraat op de parkeerplaatsen naast Tuinstraat 44
 • in de Karel Doormanstraat op de parkeerplaatsen bij 2F
 • in de Scholverbos op de parkeerplaatsen naast Zaaren 182
 • in de Mgr. Schaepmanstraat op het parkeerterrein bij de Margriethal
 • op het A. Adriaansenpad op de parkeerplaatsen nabij de Mgr. Nolensstraat

Per laadpaal zijn er twee aansluitingen dus er zijn twee parkeerplaatsen nodig. De parkeerplaatsen waar u straks elektrische auto’s kunt opladen, gaan we nu al reserveren.

Dit doen we met een verkeersbesluit. Bent u het niet eens met het verkeersbesluit dan kunt u bezwaar maken. Komen er bij ons geen bezwaren, dan is het besluit na zes weken definitief en plaatsen we de laadpalen.

U vindt het verkeersbesluit op www.officiëlebekendmakingen.nl.

Voor twee andere laadpalen namen we al eerder een verkeersbesluit. Het gaat om Lange Wagenstraat op het parkeerterrein in het centrumplan Gilze en Looiersveld op de parkeerplaatsen bij 9a.

Antwoorden op veel gestelde vragen

Waarom al die laadpalen?

Naar schatting rijden er in 2030 zo'n 1,9 miljoen elektrische auto's op de Nederlandse wegen. Om al deze auto’s van elektriciteit te voorzien, zijn dan zo'n 1,7 miljoen laadpalen nodig. Om dat aantal te halen zullen er iedere dag ruim 100 geplaatst moeten worden.

We weten dat de druk op de publieke laadpalen groot is. Waar een aantal jaar geleden nog voor iedere elektrische auto een openbare laadpaal beschikbaar was, moest in 2021 iedere laadpaal al gedeeld worden met 4,6 auto's.

Door deze scheefgroei is het voor mensen met een elektrische auto steeds lastiger om goed bereikbare en beschikbare openbare laadpalen te vinden. Door nu al meerdere laadpalen te plaatsen, maken we als gemeente een inhaalslag en zijn we beter voorbereid op de groei van elektrische vervoer de komende tijd.

Waarom komen er niet meteen meer laadpalen in de openbare ruimte?

We willen graag met het aantal laadpalen meegroeien met het toenemend aantal elektrische voertuigen. We verwachten dat in 2050 vrijwel elke auto in onze gemeente elektrisch is.

Toch is het niet zo simpel. Nederland heeft weliswaar een goed ontwikkeld netwerk van laadpalen, maar dit netwerk moet wel blijven meegroeien, zodat er ook voldoende laadpalen blijven nu het aantal elektrische auto’s toeneemt. Ook moeten we verstandig omgaan met de beschikbare parkeerplaatsen en de parkeerdruk. We proberen steeds een balans te vinden waarbij elektrische voertuigen kunnen blijven laden en andere voertuigen kunnen blijven parkeren in de openbare ruimte.

Hoe werkt een laadpaal in de openbare ruimte?

De werking van een laadpaal kan in details verschillen, maar meestal wordt eerst de auto verbonden met de laadpaal door de laadkabel in te pluggen. Daarna meld je je met de laadpas aan bij de laadpaal en begint laden. De kosten worden automatisch van uw rekening afgeschreven.

Waarom geen inductieladen of laden vanuit een lantaarnpaal?

Een elektrische laadpaal werkt op dit moment het beste, voldoet aan technische, kwaliteits- en veiligheidseisen en is gebruiksvriendelijk. Inductieladen is nog duur en kent een hoger energieverlies dan bij bekabeld laden. Deze techniek staat nog in de kinderschoenen.

Laden vanuit een lantaarnpaal heeft verschillende nadelen: ze geven bijvoorbeeld overdag geen stroom. Toch zijn er bedrijven die verlichting en laden gecombineerd aanbieden, maar dit is op dit moment nog duur en nog niet ver genoeg ontwikkeld.

Komt een ander voertuig zoals een scooter of elektrische fiets ook in aanmerking voor een laadpaal?

Nee, een scooter of fiets kan aan een ‘gewoon’ stopcontact laden.

Komen er extra parkeervakken voor brandstofauto’s?

Nee, er komen geen extra parkeerplaatsen bij voor auto’s op brandstof. We gaan ervan uit dat de elektrische auto de brandstofauto vervangt. Elektrisch rijden heeft de toekomst, omdat elektrisch rijden een stuk schoner is dan rijden op benzine of diesel. Om het groeiende aantal elektrische auto’s op te kunnen laden, zijn er laadpalen nodig. Als er bij die laadpalen brandstofauto’s staan, kunnen elektrische auto’s daar niet laden. Dat is zonde.

Waarom duurt het zo lang voordat een laadpaal wordt geplaatst?

Er zijn veel partijen betrokken bij de plaatsing van een laadpaal: de gemeente, de netbeheerder, de laadpaal-exploitant en de aannemer/installateur. Wij als gemeente zoeken een goede plaats. Daarbij moeten we rekening houden met zaken als aanrijdbeveiliging, het onderhoud aan de laadpaal, de hulpdiensten die geen hinder mogen ondervinden en bezwaren van omwonenden. De netbeheerder is nodig om alle kabels en leidingen in de grond te checken. Zo ligt niet overal een juiste stroomvoorziening voor een laadpaal. De aangewezen plek zetten we af en voorzien we van de juiste verkeersborden. Een geschikte monteur moet ruimte hebben om de laadpaal te plaatsen. Dit kost tijd.