Verhuizen vanuit het buitenland (immigreren)

Verhuist u vanuit het buitenland naar Gilze en Rijen of bent u het komende halfjaar minimaal vier maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen vijf dagen na aankomst persoonlijk bij ons inschrijven. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 0161 (vanuit het buitenland 0031 161 290 200). Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit?

Woonde u al eerder in Nederland, komt u voor het eerst naar Nederland of woonde u vóór 1994 voor het laatst in Nederland? Maak dan telefonisch een afspraak via 14 0161 voor hervestiging (vanuit het buitenland 0031 161 290 200). Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar de afspraak komen.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel rechtmatig verblijf?

U heeft rechtmatig verblijf als u:

Maak telefonisch een afspraak via 14 0161 om u in te schrijven bij ons (vanuit het buitenland 0031 161 290 200). Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar de afspraak komen.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit en geen rechtmatig verblijf?

U heeft een geldige verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Meer informatie vindt u op de website van de IND.

Maak telefonisch een afspraak via 14 0161 om u in te schrijven bij ons (vanuit het buitenland 0031 161 290 200). Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar de afspraak komen. Uw inschrijving is definitief zodra de gemeente een melding van de IND krijgt dat u rechtmatig in Nederland verblijft.

Wat brengt u mee naar de afspraak?

Voor iedereen die ingeschreven wordt:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • Als u geboren bent in het buitenland: een recent afschrift/internationaal uittreksel van de geboorteakte. Deze mag niet langer dan zes maanden geleden zijn afgegeven. *
  • Indien van toepassing: een afschrift/internationaal uittreksel van de huwelijksakte, afschrift/internationaal uittreksel van de echtscheidingsakte, of afschrift/internationaal uittreksel van de overlijdensakte van uw partner. Deze mogen niet langer dan zes maanden geleden zijn afgegeven *
  • Voor burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen, Aruba of België: een bewijs van uitschrijving
  • Heeft u een nationaliteit van buiten de EU: breng het bewijs van aanmelding bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mee
  • Huur- of koopcontract van de woning waar u gaat wonen. Gaat u inwonen dan moet de hoofdbewoner toestemming geven voor inschrijving op zijn/haar adres. De hoofdbewoner is diegene die het langst op het adres woont. Een verklaring van toestemming stelt u zelf op en ondertekent u en de hoofdbewoner

*Let op: we accepteren alleen Nederlandse-, Engelse-, Franse- en/of Duitstalige akten/uittreksels. Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl aan welke verdere voorwaarden uw buitenlandse akten/uittreksels moeten voldoen.