Verhuizen vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Gilze en Rijen of bent u het komende halfjaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen.

Meebrengen als u op afspraak komt

  • geldig identiteitsbewijs van iedere persoon die ingeschreven wordt
  • reisdocument of een ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • als u geboren bent in het buitenland: een recent afschrift van de geboorteakte, deze mag niet langer dan zes maanden geleden zijn afgegeven. Daarnaast indien van toepassing een uittreksel van de huwelijksakte, afschrift van de echtscheidingsakte, of afschrift van de overlijdensakte van uw partner
  • voor burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba: een bewijs van uitschrijving
  • voor niet-Nederlanders: een bewijs van aanmelding bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • huur- of koopcontract van uw woning of toestemming van de hoofdbewoner bij wie u gaat inwonen. Een verklaring van toestemming stelt u zelf op en wordt door u beiden ondertekend

Let op: we accepteren alleen Engelstalige, Franstalige of Duitstalige akten. Documenten in een andere taal moet u laten vertalen door een beëdigd vertaler. De documenten moeten, afhankelijk van het land van afgifte, voldoen aan de legalisatievoorschriften.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit?

Woonde u al eerder in Nederland, komt u voor het eerst naar Nederland of woonde u vóór 1994 voor het laatst in Nederland? Maak dan telefonisch een afspraak via 14 0161 voor hervestiging. Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar de afspraak komen.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel rechtmatig verblijf?

U heeft rechtmatig verblijf als u:

Maak telefonisch een afspraak via 14 0161 om u in te schrijven bij de gemeente Gilze en Rijen. Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar de afspraak komen.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit en geen rechtmatig verblijf?

Dan heeft u een geldige verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Meer informatie vindt u op de website van de IND.

Maak telefonisch een afspraak via 14 0161 om u in te schrijven bij de gemeente Gilze en Rijen. Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar de afspraak komen. Uw inschrijving is definitief zodra de gemeente een melding van de IND krijgt dat u rechtmatig in Nederland verblijft.