Verordeningen en beleidsregels

Hieronder vindt u een overzicht van de geldende regelgeving van de gemeente Gilze en Rijen. Dat zijn verordeningen die door de raad zijn vastgesteld. In de teksten zijn ook in de loop van de tijd vastgestelde wijzigingen verwerkt.

Geen officiële teksten

Ondanks de zorg die we aan de teksten besteden, kunnen we niet garanderen dat de inhoud altijd actueel of foutenvrij is. Komt u bij het bekijken van de regelgeving vreemde of tegenstrijdige zaken tegen, laat ons dit weten. Dat geldt ook als u vindt dat regelgeving overbodig is. U kunt daarvoor contact opnemen met de gemeente Gilze en Rijen.

Bekendmaking

De bekendmaking gebeurt in het Gemeenteblad op https://officielebekendmakingen.nl. Die bladen bevatten de officiële teksten. U kunt de bladen doorzoeken op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Als u per e-mail geïnformeerd wilt worden wanneer er Gemeentebladen worden uitgegeven, kunt u daarvoor een attendering instellen op https://zoek.overheid.nl