Wegen

Wegen in de gemeente Gilze en Rijen onderhouden we van tijd tot tijd. Soms sluiten we daarvoor tijdelijk wegen af. In de wintermaanden is het soms noodzakelijk om gladheid te bestrijden.

Wegwerkzaamheden

Weten waar nu of binnenkort wegen zijn afgesloten door werkzaamheden of door evenementen? Bekijk alle afsluitingen online.

Gladheid

Bij (verwachte) gladheid gaat de gemeente strooien.

Als gemeente strooien we in een bepaalde volgorde volgens een strooiplan:

  1. Doorgaande verbindingsroutes, busroutes en fietspaden
  2. Woonstraten met een verbindende functie, de wegen op industrieterreinen en bij openbare voorzieningen zoals bejaardenhuis, kerk, winkelcentrum en gemeentehuis.

Sneeuwval

Als het lange tijd sneeuwt proberen we de belangrijkste toegangswegen, busroutes en fietspaden continu schoon te houden. Dit betekent dat we soms niet toekomen aan de openbare voorzieningen. U kunt ons helpen door uw eigen stoep schoon en ijsvrij te houden.

Zelf strooien? Tips!

  • Haal op tijd strooizout in huis. Als het eenmaal sneeuwt is het moeilijk verkrijgbaar
  • Veeg eerst zoveel mogelijk sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft
  • Denk aan het milieu en strooi niet meer zout dan nodig is. een handje zout per vierkante meter is voldoende
  • Het zout werkt direct, maar je ziet het effect pas na ongeveer 10 minuten
  • Strooi zo min mogelijk zout in de buurt van planten en bomen

Wat kunt u zelf doen?

Hoe graag we ook zouden willen, als gemeente zijn we niet in de gelegenheid om overal te strooien of te schuiven. Naast onze inzet om wegen begaanbaar te houden, blijft het een goed idee om uw eigen stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. Buurtverenigingen die een schoffelcontract met ons hebben, kunnen tijdens openingsuren een sneeuwschuiver ophalen bij de gemeentewerf, op het adres Parallelweg 34.

De gemeente stelt zand ter beschikking aan inwoners die mee willen helpen om gladheid op straat of trottoir te bestrijden. U kunt jaarlijks tot 1 april zand ophalen bij de gemeentewerf, op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur.