Wegen

Wegen in de gemeente Gilze en Rijen onderhouden we van tijd tot tijd. Soms sluiten we daarvoor tijdelijk wegen af. In de wintermaanden is het soms noodzakelijk om gladheid te bestrijden.

Wegwerkzaamheden

Weten waar nu of binnenkort wegen zijn afgesloten door werkzaamheden of door evenementen? Bekijk alle afsluitingen online

Gladheid

Als gemeente strooien we in een bepaalde volgorde volgens een strooiplan :

  1. Belangrijke toegangswegen, busbanen, fietspaden en voetpaden
  2. Bij speciale openbare voorzieningen: ziekenhuizen, scholen, bejaardenhuizen, brandweer, politie, stadhuis, bibliotheek

Als het lange tijd sneeuwt, blijven we ons continu inzetten voor de belangrijkste toegangswegen, busbanen, fietspaden en voetpaden. Dit betekent dat we soms niet toekomen aan de openbare voorzieningen. Verwachten we gladheid, dan strooien we preventief.

Hieronder kunt u de strooiroutes downloaden.

Wat kunt u zelf doen?

Hoe graag we ook zouden willen, als gemeente zijn we niet in de gelegenheid om overal te strooien of te schuiven. Naast onze inzet om wegen begaanbaar te houden, blijft het een goed idee om uw eigen stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. Buurtverenigingen die een schoffelcontract met ons hebben, kunnen tijdens openingsuren een sneeuwschuiver ophalen bij de gemeentewerf, op het adres Parallelweg 34.

De gemeente stelt zand ter beschikking aan inwoners die mee willen helpen om gladheid op straat of trottoir te bestrijden. U kunt jaarlijks tot 1 april zand ophalen bij de gemeentewerf, op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur.