Aanbestedingen

Het cluster Leefomgeving van de ABG-organisatie heeft regelmatig aanbestedingen voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. De aanbestedingen zijn voor de inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het cluster Leefomgeving heeft een selectieprocedure vast laten stellen voor haar enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen. Door het volgen van deze procedure selecteren we bedrijven transparanter en objectiever.

Hoe kunt u uw bedrijf aanmelden voor de groslijst?

Op deze pagina vindt u het ‘Aanmeldformulier groslijst voor werken en diensten’. U moet dit formulier naar waarheid invullen. Op dit formulier staan selectiecriteria. U moet op het formulier aangeven of u voldoet aan de selectiecriteria. U moet bewijsstukken toevoegen, zodat wij kunnen controleren of uw bedrijf voldoet aan de door ons gestelde eisen. Het ingevulde aanmeldformulier met de noodzakelijke bijlagen kunt u mailen naar groslijstaanbestedingen@abg.nl. Als uw bedrijf voldoet aan de selectiecriteria nemen wij uw bedrijf op in onze groslijst.

Als u uw bedrijf aanmeldt voor de groslijst dan geldt dit voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau én Gilze-Rijen. Het gaat alleen om de aanbestedingen voor cultuur- en civieltechnische werken en diensten voor het cluster Leefomgeving.

Veel gestelde vragen

Op dit moment heeft mijn bedrijf geen ISO 9001-certificaat (of gelijkwaardig). Kan ik mijn bedrijf dan toch aanmelden?

  • Een ISO-9001 kwaliteitssysteem zorgt er voor dat fouten in het proces tot een minimum worden beperkt. De ABG-organisatie hecht daarom veel waarde aan partijen die in het bezit zijn van een geldig ISO-9001 certificaat of een gelijkwaardig kwaliteitssysteem.
  • Een inschrijver mag zich beroepen op gelijkwaardigheid. Als een inschrijver zich beroept op gelijkwaardigheid, moet de inschrijver dit bij inschrijving gemotiveerd aangeven. De inschrijver moet aantonen dat het alternatief gelijkwaardig is aan ISO-9001 met een motivatie. De ABG organisatie beoordeelt op basis van de normen en richtlijnen van ISO-9001 of er daadwerkelijk sprake is van een gelijkwaardig alternatief.

Mijn bedrijf is nog niet in het bezit van een geldige Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA). Wanneer kan ik mijn bedrijf dan aanmelden?

  • Als uw bedrijf nog niet in het bezit is van een GVA, kunt u deze aanvragen via www.justis.nl. Op het moment dat u in het bezit bent van de GVA, kunt u uw bedrijf aanmelden voor de groslijst. De GVA mag niet ouder zijn dan 2 jaar.

Waar moeten de tevredenheidsverklaringen aan voldoen?

  • Per categorie, waarvoor u uw bedrijf in wilt schrijven moet u 3 tevredenheidsverklaringen aanleveren. Deze mogen voor werken niet ouder zijn dan 5 jaar, voor diensten niet ouder dan 3 jaar.
  • In de tevredenheidsverklaring moet minimaal het volgende opgenomen zijn:
    • Aard van de opdracht
    • Een verklaring van de opdrachtgever dat de opdracht naar tevredenheid is uitgevoerd