Adviesraad Sociaal domein

De gemeente Gilze en Rijen maakt beleid voor en met inwoners. De Adviesraad Sociaal domein adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het beleid.

Adviesraad Sociaal domein

Zij zetten zich in voor het welzijn van de inwoners uit de gemeente Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot. De Adviesraad is zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over het beleid binnen het sociaal domein of de uitvoering hiervan. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen.

Geen klachtencommissie

De Adviesraad Sociaal domein behandelt geen individuele klachten en gaat niet over belangenbehartiging. Wel is het voor de Adviesraad zeer waardevol om individuele verhalen en ervaringen te horen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via e-mail.

Voor meer informatie bekijkt u de website van de Adviesraad. Hier vindt u informatie over onder andere de taken van de Adviesraad, de werkvelden, het vergaderschema en de aan het college uitgebrachte adviezen.